Tid og sted for forelesninger

Emnet TMA4105 Matematikk 2 foreleses i fem paralleller:

Parallell Tid og sted
MTBYGG, og MTING Torsdag, 10.15 - 12.00, i S3
Fredag, 10.15 - 12.00, i S3
MTDESIG, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD Mandag, 08.15 - 10.00, i EL5
Onsdag, 08.15 - 10.00, i R7
MTEL, MTENERG, MTIØT-EM og MTTK Mandag, 12.15 - 14.00, i R1
Tirsdag, 08.15 - 10.00, i F1
MTFYMA Mandag, 10.15 - 12.00, i S6
Torsdag, 10.15 - 12.00, i S5
MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR og MTTEKGEO Tirsdag, 10.15 - 12.00, i R7
Fredag, 08.15 - 10.00, i F1

Informasjon om hvor du finner de forskjellige auditoriene, finner du her.

2013-01-10, Marius Thaule