Lærebok

  • Hass, Weir og Thomas: Calculus Part 2 , Pearson (compiled from Hass, Weir og Thomas: University calculus, Addison-Wesley 2007)

Ordlister

Tilleggsmateriale

Pensum står i læreboken. Nedenfor finner du diverse hjelpemidler som muligvis kan hjelpe på forståelsen.

  • Lorentzen: Kalkulus for ingeniører. Kort og godt. (Universitetsforlaget)
  • Lorentzen, Hole og Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variable. (Universitetsforlaget)
  • Lindstrøm og Hveberg: Flervariabel analyse med lineær albegra. (Pearson)
  • Haugan: Kalkulus med flere variabler. (Pearson)
2012-12-21, Marius Thaule