Kursinformasjon TMA4105 Matematikk 2 – våren 2010

Lærebok

Hass, Weir og Thomas: Calculus Part 2 , Pearson (compiled from Hass, Weir og Thomas: University calculus, Addison-Wesley 2007).

Karl Rottmann: Matematisk formelsamling.

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av to typer øvinger: hjemmeøvinger og mapleøvinger. For å få adgang til eksamen må minst 6 av 10 hjemmeøvinger og 2 av 2 Mapleøvinger være godkjent. Øvinger og løsningsforslag blir etterhvert gjort tilgjengelige her.

Første øving blir gjort tilgjengelig i uke 2, med leveringsfrist i uke 3. Veiledning skjer i små grupper samme uke som øvingen skal leveres. Øvingene skal leveres inn og godkjennes av studentassistentene. Det blir i alt 10 hjemmeøvinger med veiledning i grupper og innlevering, hvorav minst 6 må være godkjent for å få adgang til eksamen. Øvinger levert etter fristen (se den lokale hjemmesiden for hver parallell) blir ikke godkjent. I tillegg blir det gitt to øvinger som ikke veiledes og som ikke skal leveres inn.

Mapleøving

Det blir to Mapleøvinger, og du må ha begge godkjent for å få gå opp til eksamen. Mer informasjon om disse kommer senere.

Foreløpig pensumliste:

Hass, Weir, Thomas: Kapittel 9-14, med unntak av 9.5 og 12.9.

Eksamen

Midtsemesterprøve

Det blir ingen midtsemesterprøve i dette kurset. Det er mulig det blir arrangert en uformell midtsemesterprøve slik at dere kan se hvordan dere ligger an.

Avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen 21. mai 2009 klokken 09:00. Varighet 4 timer. Tillatte hjelpemidler er bestemt enkel kalkulator (HP30S eller Citizen SR-270X) og Matematisk formelsamling (Rottmann).

2010-01-13, Siri-Malen Høynes