Gruppeinndeling

Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene?

Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen. De studentene som ikke tilhører noen av disse studieprogrammene har blitt plassert på en tilfeldig gruppe, så sjekk alle listene før du kontakter en studentassistent.

Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år trenger du ikke å gjøre øvingsopplegget på nytt i år.

KJ, MT, NANO, PETR, TEKGEO

Gruppeinndeling

KJ, MT, NANO, PETR, TEKGEO

MTKJ: Fredag 10:15-12:00

 • Gruppe 1: Rom B21, øvingslærer: Eirik Torbjørn Bakken
 • Gruppe 2: Rom B23, øvingslærer: Henrik Kvalvåg Winge
 • Gruppe 3: Rom S23, øvingslærer: Øyvind W. Hanssen-Bauer
 • Gruppe 4: Rom S21, øvingslærer: Øyvind Persvik

MTMT: Tirsdag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 5: Rom K1-105, øvingslærer: Tarjei Bondevik

MTNANO: Tirsdag 14:15 - 16:00

 • Gruppe 6: Rom R21, øvingslærer: Henrik Kvalvåg Winge

MTPETR: Tirsdag 14:15 - 16:00

 • Gruppe 7: Rom B22, øvingslærer: Henrik Kirkeby
 • Gruppe 8: Rom S21, øvingslærer: Ludvig Nielsen
 • Gruppe 9: Rom S23, øvingslærer: Øyvind W. Hanssen-Bauer

MTTEKGEO: Fredag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 10: Rom S23, øvingslærer: Inger Marie Ringheim

DESIG, IØT-PP, MART, PROD

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram

DESIG, MART, PROD
IØT-PP

MTDESIG: Tirsdag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 11: Rom GK1, øvingslærer: Andreas Flåt Aglen

MTMART: Fredag 08:15 - 10:00

 • Gruppe 12: Rom S24, øvingslærer: Susanne Solem
 • Gruppe 13: Rom S23, øvingslærer: Henrik Anfinsen
 • Gruppe 14: Rom S21, øvingslærer: Anders Lund Eriksrud
 • Gruppe 15: Rom GK1, øvingslærer: Anders Albert

MTIØT-PP: Fredag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 16: Rom R60, øvingslærer: Eirik Torbjørn Bakken
 • Gruppe 17: Rom R73, øvingslærer: Tore Aa. Gulbrandsen

MTPROD: Tirsdag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 18: Rom MA24, øvingslærer: Patrick Schneider
 • Gruppe 19: Rom B23, øvingslærer: Yngve Borgan
 • Gruppe 20: Rom R51, øvingslærer: Leon Dimas
 • Gruppe 21: Rom B21, øvingslærer: Lars Eri Myhre

EL, ENERG, FYMA, IØT-EN, TK

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram

EL, ENERG, FYMA, TK
IØT-EN

MTEL: Tirsdag 10:15 - 12:00

 • Gruppe 22: ELROM-A168, øvingslærer: Christopher L. Simonsen
 • Gruppe 23: ELROM-B113, øvingslærer: Eirik R. Haug
 • Gruppe 24: ELROM-G022, øvingslærer: Stein M. Nornes
 • Gruppe 25: ELROM-A172, øvingslærer: Patrick Schneider

MTENERG: Tirsdag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 26: ELROM-G138, øvingslærer: Henrik Finsberg
 • Gruppe 27: ELROM-G022, øvingslærer: Henrik Kirkeby
 • Gruppe 28: ELROM-G034, øvingslærer: Ludvig Nielsen
 • Gruppe 29: ELROM-G026, øvingslærer: Truls V. Klami
 • Gruppe 30: ELROM-G038, øvingslærer: Karine Bjørås

MTFYMA: Tirsdag 10:15 - 12:00

 • Gruppe 31: Rom R41, øvingslærer: Øyvind Persvik
 • Gruppe 32: Rom R54, øvingslærer: Tore Aa Gulbrandsen
 • Gruppe 33: Rom R21, øvingslærer: Espen Graff Berglie NB: Det sto feil romnummer før!
 • Gruppe 34: Rom R50, øvingslærer: Yngve Borgan

MTIØT-EN: Torsdag 14:15 - 16:00

 • Gruppe 35: ELROM-G038, øvingslærer: Christopher L. Simonsen
 • Gruppe 36: VA2, øvingslærer: Leon Dimas NB: Ny tid: 10:15-12:00

MTTK: Torsdag 14:15 - 16:00

 • Gruppe 37: ELROM-G022, øvingslærer: Inger Marie Ringheim
 • Gruppe 38: ELROM-A168, øvingslærer: Erik Lydersen
 • Gruppe 39: ELROM-B113, øvingslærer: Karine Bjørås
 • Gruppe 40: ELROM-A172, øvingslærer: Espen Graff Berglie

BYGG, ING

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram

BYGG, ING

MTBYGG: Mandag 15:15 - 17:00

 • Gruppe 41: R21, øvingslærer: Tarjei Bondevik
 • Gruppe 42: KJL21, øvingslærer: Anders Lund Eriksrud
 • Gruppe 43: B23, øvingslærer: Anders Albert
 • Gruppe 44: R51, øvingslærer: Truls V. Klami
 • Gruppe 45: KJL22, øvingslærer: Henrik Anfinsen NB: Denne gruppen er 14:15-16:00
 • Gruppe 46: R50, øvingslærer: Stein M. Nornes NB: Denne gruppen er 14:15-16:00
 • Gruppe 47: KJL23, øvingslærer: Lars Eri Myhre

MTING: Fredag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 48: Rom KJL22, øvingslærer: Erik Lydersen
 • Gruppe 49: Rom KJL23, øvingslærer: Henrik Finsberg
2010-02-24, Siri-Malen Høynes