TMA4105 Matematikk 2 – våren 2010

Emnet foreleses i fire paralleller:

Øvingslærere: Magnus Dahler Norling og Siri-Malén Høynes

Fellesmeldinger

20.08 Her ligger kontinuasjonseksamensoppgavene og et løsningsforslag.

21.05 Her er eksamensoppgavene og løsningsforslag. Fortegnsfeilene i oppgave 1 og 2 er nå rettet opp.

20.05 En fortegnsfeil er oppdaget i løsningsforslaget til konte-eksamen i 2008. Hvilken oppgave det gjelder kan man se på Gamle eksamensoppgaver

18.05 Minner om at det er mattelab i dagene frem mot eksamen. Mer informasjon på mattelab-siden.

18.05 Vi har rettet noen skrivefeil på formelarket. Her ligger det nye utkastet til det formelarket.

Arkiverte Meldinger

11.05 Åsmund Eldhuset fortsetter sitt uoffisielle eksamenskurs i TMA4105 i R1, fredag 14. mai 12:15-16:00. Her vil han se på kap. 13 og 14 som han ikke rakk på den første forelesningen. Informasjon finnes fortsatt her (om du ikke har facebook-konto så finnes litt informasjon her).

26.04 Nå som øvingsopplegget er ferdig, og undervisningen så godt som ferdig, så er det ikke mer Mattelab. Det vil bli noe Mattelab før eksamen, mer informasjon om dette vil komme litt senere.

26.04 Om noen mangler en øving for å få nok godkjente er det mulig å levere øving 13 innen fredag 30. april klokken 14.00 i posthylla til Siri-Malén Høynes i 7. etg. i SB2.

16.04 På mattelab på mandag blir det mulighet til å spørre om Maple-øvingen og Matlab-øvingen. Brynjulf Owren vil svare på spørsmål om Matlab-øvingen på et av de oppsatte grupperommene. I tillegg har vi reservert datasalen Vegas klokken 15:15-17:00 (klokken 17 blir den opptatt av andre, så da har vi ikke anledning til å være der!), der vil det være mulig å få hjelp til Maple-øvingen.

14.04 Innleveringsfristen på Maple-øving 2 og MATLAB-øvingen settes til siste forelesning i uke 16, ikke første forelesning som tidligere opplyst på forelesningsplanen. Det blir ingen veiledning til denne øvingen.

13.04 Nå er løsningsforslaget til den frivillige midtsemesterprøven tilgjengelig her.

31.03 Forelesning som skulle gått i EL5 torsdag 22. april, 12-14, flyttes til S2, sentralbygg 1 (samme tid)

25.03 Forelesninger går som vanlig i peroden 7. april-9. april, men det blir ingen veiledning av øvinger eller mattelab i denne uken. Veiledning av øving 11 foregår i uken 12. april-16. april.

25.03 På grunn av påske ser jeg at det kan bli vanskelig å levere øving 10 på mandag for dem som har veiledning i dag og i morgen. Innleveringsfristen for disse parallellene settes til torsdag 7. april, klokken 14:00.

19.03 I resten av semesteret vil Owren forelese for parallell KJ, MT, NANO, PETR, TEKGEO, TK torsdager i EL5. Finn Knudsen vil fortsatt gi mandagsforelesningen i EL5 for denne parallellen, og vil forelese i F4 torsdag 12-14.

18.03 Det er mulig at det tidligere har blitt gitt inntrykk av at øving 11 og 12 ikke skulle veiledes og leveres inn. Dette er feil, det blir veiledning også på disse to øvingene. Til tross for dette er det fortsatt kun krav om 6 godkjente øvinger.

15.03 Her er en frivillig midtsemesterprøve som dere kan prøve dere på på egen hånd.

01.03 Mapleøving 1 skal leveres på første forelesning i uke 12. Les mer under Maple/MATLAB.

25.02 Mapleøving 1 er nå å finne her. Mer informasjon kommer snart.

31.01 Vi vil minne alle om at læringsassistent-stillingene i Teknostart er lagt ut, med søknadsfrist 7. februar. For mer informasjon og søknadsskjema se her. For de fleste fag er søknadsfristen nå ute, men for noen er den utvidet til 17. februar.

26.01 Løsningsforslag til øving 1 er nå lagt ut. Minner om at det denne uken er veiledning på øving 2 som skal inn på torsdag/mandag (avhengig av når din gruppe har veiledning).

26.12 Hjemmesiden er opprettet, mer informasjon vil komme på nyåret.

2011-01-20, Hans Rivertz