TMA4105 Matematikk 2 – våren 2010

Foreløpig forelesningsplan

UkeTemaHass Weir ThomasHj.øv.Merknad
2 Areal og buelengde i polarkoordinater.K9.1-9.3 (13 s.)--
3 Kjeglesnitt. Vektorer og skalarprodukt.K9.4,9.6 + 10.1-10.3 (24 s.) 1-
4 Kryssprodukt. Linjer og plan i rommet. K10.4-10.6 (21 s.) 2-
5 Integraler av vektorvaluerte funksjoner. Buelengde. K11.1-11.3 (20 s.) 3-
6 Krumning, akselerasjon og hastighet. K11.4-11.6 (19 s.) 4-
7 Funksjoner av flere variable, grenser, kontinuitet og partielle deriverte.K12.1-12.3 (29 s.) 5-
8 Kjerneregelen, retningsderivert, gradient og tangentplan. K12.4-12.6 (del 1) (22 s.) 6-
9 Max/min-problemer, Lagranges multiplikatormetode. K12.6 (del 2), 12.7, 12.8 (del 1) (24 s.)7 Mapleøving 1 legges ut.
10 Dobbelintegral og areal. K12.8 (del 2), 13.1-13.3 (20 s.) 8 Mapleøving 1 veiledes.
11 Dobbelintegral i polarkoordinater, trippelintegral, moment og tyngdepunkt.K13.4-13.6 (22 s.) 9
12 Trippelintegral i sylindriske og sfæriske koordinater, substitusjoner.K13.7, 13.8 (20 s.) 10Mapleøving 1 skal leveres i begynnelsen av uka. Mapleøving 2 og Matlab-øvingen legges ut.
13 Påskeferie. ---
14 Linjeintegral og vektorfelt. K14.1, 14.2, 14.3(del 1) (22 s.) Mandag 5 + tirsdag 6: Påskeferie. Ingen hjemmeøving.
15 Greens teorem, areal av flater. K14.3(del 2), 14.4-14.5 (20 s.)11-
16 Stokes teorem og divergensteoremet. K14.6-14.8 (11 s.) 12 Mapleøving 2 / Matlab-øving leveres inn i slutten av uka.
17 Mandag og tirsdag brukes til å ta igjen evnt. forelesninger som var mandag og tirsdag etter påske. --
18 ----
20 ---Eksamen fredag 21.5, 4 timer.
2010-04-14, Siri-Malen Høynes