Hjemmeøving 12

  • Avsnitt 8.9: Oppgave 20 og 22
  • Avsnitt 8.10: Oppgave 8 og 18
  • Avsnitt 15.1: Oppgave 1, 2, 3, 4 og 12
  • Avsnitt 15.2: Oppgave 19, 22 og 28
  • Avsnitt 15.3: Oppgave 2
  • Avsnitt 15.4: Oppgave 2, 12 og 13
  • Oppgave 50 og 90 fra eksamensoppgavesamlingen her

I oppgave 15.4.13 skal Eulers metode implementeres i enten Matlab eller Python med skrittlengde 0.5, 0.1 og 0.01.

2012-11-08, alexlun