TMA4100 Matematikk 1, høst 2012

Ressurser

Tilleggsliteratur: Lorentzen, Lisa: Kalkulus for ingeniører – Kort og godt. Universitetsforlaget. (Denne boken er ment som en hjelp til å skaffe seg oversikt over pensum i Matematikk 1 og Matematikk 2.)

2012-08-13, alexlun