Eksamen i Matematikk 1, høst 2012

Eksamen i Matematikk 1 er todelt og består av en semesterprøve (teller maks. 20%) og en skriftlig eksamen (teller min. 80%). Midtsemesterprøven kan kun telle positivt på den endelige karakteren. Dette betyr spesielt at hvis du ikke møter til midtsemesterprøven (uansett grunn), så teller slutteksamen 100%.

Midtsemesterprøven

  • Midtsemesterprøven er en flervalgsprøve som gjennomføres på datamaskin i uke 42. Selve prøven varer 90 minutter. Når dere møter på datasalen får dere utdelt innloggingsinformasjon (brukernavn, passord og internettadresse). Husk å ta med studiebevis og semesterkort.
  • Semesterprøven er nå over.
  • Studenter med spesielle behov som gir dem rett på ekstra tid (20 minutter på midtsemesterprøven), skal få beskjed om dette ved påmeldingen. Dersom du mener du har rett på ekstra tid men ikke får beskjed om dette ved påmeldingen, må du henvende deg til instituttkontoret (7.etg. SB-II) uken før prøven. Spørsmål om spesiell tilrettelegging rettes også til instituttkontoret.
  • På prøven får du 10 spørsmål, valgt ut fra en stor oppgavedatabase. Oppgavene plukkes ut slik at vanskelighetsgraden skal bli mest mulig lik for alle. Hvert spørsmål har 4 svaralternativer, hvorav bare ett er korrekt. Det gis ett poeng for riktig svar på et spørsmål og null poeng for galt svar. Du kan gå frem og tilbake mellom spørsmålene og endre svaret ditt så mange ganger du vil, inntil du leverer.
  • Du vil få utdelt kladdeark. Du må selv ha med skrivesaker og eventuelt hjelpemidlene nevnt nedenfor. Husk også studiebevis og semesterkort!
  • Tillatte hjelpemidler er de samme som på slutteksamen: Bestemt enkel kalkulator (enten Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S) og Rottmanns matematiske formelsamling.
  • NB! Det er ikke tillatt å skrive ting i Rottmann! Markering ("guling") av tekst er OK. Lapper uten tekst for å markere sider er også OK.

Avsluttende eksamen

er skriftlig. Tillatte hjelpemidler er bestemt enkel kalkulator (enten Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S) og Rottmanns matematiske formelsamling.

For å få adgang til å gå opp til eksamen kreves godkjent øvingsopplegg.

De som har vært oppe til eksamen i faget før, trenger ikke ta øvingene på nytt denne gangen.

2012-10-19, Harald Hanche-Olsen