Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
tma4100:2010h:plan [2010-08-24]
sselberg
tma4100:2010h:plan [2010-11-08]
sselberg
Linje 1: Linje 1:
 ====== TMA4100 Matematikk 1, høst 2010 ====== ====== TMA4100 Matematikk 1, høst 2010 ======
- 
 ===== Pensum ===== ===== Pensum =====
  
 Følgende deler av læreboka er pensum: Følgende deler av læreboka er pensum:
   * 1.1-1.5   * 1.1-1.5
-  * kapitlene 2-8+  * kapitlene 2-8 bortsett fra sidene 565 og 566 i avsnitt 8.9 (Eulers identitet og beviset for Taylors teorem)
   * 15.1-15.6   * 15.1-15.6
   * appendiks A.2   * appendiks A.2
2010-11-23, Hans Rivertz