StudForsk

StudForsk tilbyr små forskningsprosjekter til NTNU-studenter med interesse for forskningsrelaterte oppgaver. De fleste prosjektene er egnet for studenter i matematiske fag. Noen prosjekter er tverrfaglige, og kan være egnet for andre studenter med interesse for matematikk og statistikk.

StudForsk-prosjekter gir ikke studiepoeng, og det gis ingen karakter. Etter fullført og godkjent prosjekt mottar studenten et utdanningsstipend på 10 000 NOK. Godkjenningen gjøres på grunnlag av en kort rapport.

Søknader sendes til Mats Ehrnstrøm.

StudForsk er et tilbud fra Institutt for matematiske fag, NTNU, og mottar i perioden 2015–2017 økonomisk støtte fra Olav Thon stiftelsen. Fra 2018 støttes StudForsk fra Institutt for matematiske fag.

Tildeling fra Olav Thon stiftelsen

Mer informasjon om StudForsk

2022-03-01, Hallvard Norheim Bø