For veiledere: foreslå nye prosjekter

Faste ansatte, postdoktorer, emeriti og ansatte i bistillinger ved IMF oppfordres til å foreslå nye prosjekter.

Retningslinjer for veiledere

2018-07-19, Hallvard Norheim Bø