Fullførte prosjekter

Prosjekt Studenter Veileder Prosjektrapport Artikkel
Korrelasjon mellom genotyper i to lokus Johan Lundin Øyvind Bakke rapport1.pdf
Neharis teorem for multiplikative Hankel-matriser Birk Dybesland Ramberg Ole Fredrik Brevig ramberg_nehari.pdf
Curvature of zero curves of harmonic functions Martin Ludvigsen Eugenia Malinnikova rapportludvigsen.pdf
Piecewise linear solutions to the Hunter-Saxton equation Petter Frisvåg Katrin Grunert rapport_petter_frisvaag.pdf
The norm of the partial sum operator for Fourier and Taylor series Erlend Bergtun Andriy Bondarenko, Kristian Seip studforsk7.pdf
Derivation relations and duality for multiple zeta values Viktor Balch Barth, William Hornslien Kurusch Ebrahimi-Fard Derivation relations.pdf
A mathematical model for butterfly wing patterns Edwin Traore Mats Ehrnstrom butterflyreport.pdf
Bølger I: form og regularitet Johannes Røsok Eskilt Mats Ehrnstrom studforsk5.pdf
Second order approximation to particle trajectories in linear water waves subject to weak currents Kristian Hjorth, Lars Snekkerhaugen Mats Ehrnstrom particletrajectories.pdf
Bølger II: dispersionsrelasjoner Jorge Hernandez Mats Ehrnstrom Rapport Hernandez
Quaternions with applications Ruben Mustad Peter Lindqvist Rapport Mustad
Normalizations, constants and fundamental solutions Helge Jørgen Samuelsen Peter Lindqvist rapport_samuelsen.pdf
Algoritme for å finne nesten splitt-eksakte følger Johanne Haugland, Eivind Hjelle Øyvind Solberg rapport_haugland_hjelle.pdf
Algoritme for å finne alle undermoduler av en gitt modul Didrik Fosse Øyvind Solberg studforsk_rapport_Didrik_Fosse.pdf
Penalized Complexity Priors for ARMA-processes Himanshu Srivastav Håvard Rue studforskreport.pdf
Ulikheter for koeffisienter til funksjoner i Hardy-rom Sarah May Instanes Sigrid Grepstad rapport_sarah_may_instanes.pdf
Peakon solutions to the Camassa-Holm equation I Grigory Solomatov Katrin Grunert rapport_grigory_solomatov.pdf
Relative homology of the groups of non-singular matrices with binary coefficients Erlend Børve Markus Szymik studforsk_report_boerve.pdf
Aksiomene for n-angulerte kategorier Emilie Arentz-Hansen Petter Andreas Bergh nangulertrapport.pdf nangulertartikkel.pdf
Manifolds of mappings and the group of bisections of a Lie groupoid Eivind Hjelle Alexander Schmeding rapport.pdf hs_strongtop.pdf
Projektivitetseigenskapar til p-nivå design Lars Tore Slettan John Tyssedal projek._pniva_design.pdf
Means of some arithmetic functions Amirhossein Kazemi Kristian Seip report.pdf
United representation rings of finite groups Johanne Haugland Markus Szymik studforsk_report.pdf
An algebraic language for generic plane curves Bjørnar Gullikstad Hem Markus Szymik rapport_bjornar_hem.pdf
Forests without odd symmetries Lise Millerjord Markus Szymik Rooted forests without odd symmetries.pdf
Level curves of harmonic polynomials Anders Hagen Jarmund Eugenia Malinnikova Level Curves of Harmonic Polynomials.pdf
Algebraic Morse Theory Anders Andersen Gereon Quick Report_Andersen.pdf
2021-08-26, Mats Harald Andreas Ehrnström