Aktiviteter

  • 10. september 2021: Poster ved internt FTS-seminar
  • 21. - 24. juni 2021: Presentasjon på NORDSTAT 2021 (Invited session 7: Teaching and communicating statistics)
  • 15. juni 2021: Workshop med studieprogramledelse og studentrepresentanter (i samarbeid med FTS og FUI)
  • 10. mai 2021: Emneansvarlig Thea holder et innlegg om digital undervisning på LÆRINGSFESTIVALEN 2021
  • 6. mai 2021: Presentasjon og diskusjon i FUI (forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen)
  • 26. april 2021: Presentasjon om digital tverrcampusundervisning på IVBs (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk) allmøte
  • 22. april 2021: Emneansvarlig Thea presenter planer for emneutvikling for NV-fakultets utdanningsutvalg
  • 18. mars 2021: Webinar i regi av NTNU Toppundervisning, presentasjon av prosjektsøknad

Workshop 15. juni 2021

Slides fra introduksjon, presentasjon av generell del, presentasjon av prosjektmoduler.


Konferanser

NORDSTAT 2021 (Invited session 7: Teaching and communicating statistics)

LÆRINGSFESTIVALEN 2021 Slides


2021-09-10, Mette Langaas