Aktiviteter

 • 15. juni 2022: IE-dagen presentasjon
 • 4. mai 2022: Kick-off seminar for FUIs emnevegg presentasjon
 • Våren 2022: Statistikkhjelpen for bacheloroppgave i ingeniørfag poster
 • Høst 2021: Studentpanel ledet av Janne Aspheim (er innholdet i emnet relevant?): Rapport
 • 9. desember 2021: Presentasjon om emnet for NVs seminar om studentaktiv læring med digitale muligheter. (Mette Langaas)
 • 29. november 2021: Presentasjon om emnet for IVs digitaliseringsseminar (Mette Langaas).
 • 17. november 2021: Presentasjon av utfordringer med fler-campus-undervisning og evaluering for FUI. (Mette Langaas)
 • 10. september 2021: Poster ved internt FTS-seminar (Janne Aspheim og Mette Langaas)
 • 21. - 24. juni 2021: Presentasjon på NORDSTAT 2021 (Invited session 7: Teaching and communicating statistics)
 • 15. juni 2021: Workshop med studieprogramledelse og studentrepresentanter (i samarbeid med FTS og FUI)
 • 10. mai 2021: Emneansvarlig Thea holder et innlegg om digital undervisning på LÆRINGSFESTIVALEN 2021
 • 6. mai 2021: Presentasjon og diskusjon i FUI (forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen)
 • 26. april 2021: Presentasjon om digital tverrcampusundervisning på IVBs (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk) allmøte
 • 22. april 2021: Emneansvarlig Thea presenter planer for emneutvikling for NV-fakultets utdanningsutvalg
 • 18. mars 2021: Webinar i regi av NTNU Toppundervisning, presentasjon av prosjektsøknad

Workshop 15. juni 2021

Slides fra introduksjon, presentasjon av generell del, presentasjon av prosjektmoduler.


Konferanser

NORDSTAT 2021 (Invited session 7: Teaching and communicating statistics)

LÆRINGSFESTIVALEN 2021 Slides


2022-09-01, Thea Bjørnland