Dette er websiden for 2013. Klikk her for websiden for 2014.

Oppfriskningskurs i matematikk NTNU 5.-10. august 2013

Oppfriskningskurset er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen starter opp. Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene på NTNU. I år er det Haakon Bakka som foreleser kurset.

Velkommen!

!! ROMBYTTE !!

Fra og med tirsdag bytter vi til EL5. Grupperommene blir de samme som før

Her finner du EL5: http://www.ntnu.no/kart/gloeshaugen/gamle-elektro/2-etasje/el5/

Annen ny informasjon

Her er slides'ene jeg brukte på mandag: Intro & Del 1

Det er ikke meningen at øvingene skal rettes. Hvis dere lurer på om dere har gjort rett, spør studassene (øvingslærerene).

Om dere roter dere helt bort, ring Jon Vegard på 94 84 77 50.

Her er figuren med eksaktverdier (en annen figur): Se øverst til høyre

Her er "de tre søylene" jeg snakket om på torsdag.

Her er prøven vi hadde på Lørdag. For fasit, se hjemmesiden fra 2012 som har en nesten lik prøve, med fasit. https://wiki.math.ntnu.no/oppfrisk/2012/start.

Det kommer dessverre ikke til å bli lagt ut løsningsforslag på øvingene ut over hva som allerede finnes (pga tiden det tar å lage LF).

Forprøve:

Vi har laget en forprøve du kan ta. Den burde gi en indikasjon på både innholdet og nivået i kurset. Vi har valgt å fokusere på å repetere de grunnleggende regneferdighetene som taes for gitt på NTNU. I tillegg vil vi jobbe med den forståelsen som trengs for å klare å anvende matematikken man egentlig kan på oppgaver man aldri har sett før. Vi vil ikke jobbe med de mer kompliserte temaene fra R2, slik som integrasjon og differensialregning. Dette gjennomgåes i sin helhet i de vanlige kursene (matematikk 1, analyse 1 etc).

Du må selv gjøre en vurdering på om du vil ha utbytte av oppfriskningskurset. Vi har fokusert på å lage en best mulig tilbud for dem som ellers ville synes Matte 1 og Analyse 1 er veldig vanskelig. Jeg tror du kan ha fordel av å delta om du har mer enn bare noen slurvefeil på de første elleve oppgavene, eller om du synes det er veldig vanskelig å skjønne hva du skal gjøre på de siste seks. Jeg forbeholder meg retten til å bruke mye tid på det noen ville synes er for enkelt.

Forkurs i kjemi

Kjemi har et tilsvarende kurs, som først og fremst er myntet på dem som ikke har hatt kjemifag på videregående. Dessverre avholdes disse kursene samtidig. De som skal følge kjemikurset vil ha muligheten til å delta på matematikkurset på mandag. Hvis du skal ha mye kjemi i studiet og føler deg utrygg på kjemien fra videregående er det naturlig å velge kjemikurset. Hvis du er trygg på kjemi eller bare skal ha ett kjemifag i studiet, da er det naturlig å velge matematikkurset.

Timeplan:

Mandag 5/8 Tirsdag 6/8 Onsdag 7/8 Torsdag 8/8 Fredag 9/8 Lørdag 10/8
8.15-9.00
9.15-10.00 Forelesning F1 Forelesning EL5Forelesning EL5Forelesning EL5Forelesning EL5
10.15-11.00 Forelesning F1 Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Prøve EL5
11.15-12.00 Forelesning F1 Forelesning Forelesning Forelesning Forelesning Prøve EL5
12.15-13.00 Fasit F1
13.00-14.00 Øving ØvingØvingØvingØving
14.15-15.00 Øving ØvingØvingØvingØving
15.15-16.00 Øving ØvingØvingØvingØving
16.15-17.00


Det vil bli felles forelesninger i EL5 før lunch og regneøvinger med veiledere etter lunch. Disse vil foregå i mindre grupper på egne rom. På lørdag vil det bli gitt en prøve i det vi har jobbet med. Det gis ingen karakterer, men dere får selv et bedre inntrykk av hva dere har lært og får trening på en prøvesituasjon.

EL5 ligger i "glassbygget" parallelt med sentralbygget. Hvis du går litt opp og ned langs hovedgangen i glassbygget så ser du EL5 på en auditoriedør. Her er kart.

Øvinger

Øvinger, legges ut i god tid før øvingstimen.

Øving 1 (mandag 5. august)

Øving 2 (tirsdag 6. august)

Øving 3

Øving 4

Øving 5

Øvrige spørsmål

Send meg (Haakon) en epost: haakon.bakka(at)math.ntnu.no

2020-02-28, Hallvard Norheim Bø