Pensum

Lærebok

 Howard Anton og Chris Rorres:
 Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications 
 11. utgave
 ISBN 978-1-118-67745-2  

Pensum

 Kap 4:  4.1-4.8. (except for the Wronskian in 4.3)
 Kap 5:  alt
 Kap 6:  alt
 Kap 7:  7.1, 7.2, 7.5
 Kap 8:  alt
 Kap 10: 10.2, 10.5.
 Øvingene
2015-05-23, Magnus B. Landstad