Eksamen

  • Avholdes 26. mai 2015.
  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen.
  • Hjelpemidler: Kode D, bestemt enkel kalkulator
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.
  • Eksamen teller 100%.

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging på eksamen må søke om dette i god tid. Søknadsfristen er 15. februar, søk her.

2014-12-29, Magnus B. Landstad