Øvinger

 • Første gang uke 3, dvs 13-16 jan.
 • innleveringsfrist: dagen etter øvingstimen kl 12:00
 • unntak: øvingsgruppen på fredag har innleveringsfrist mandag kl 12:00
 • innleveringssted: nordre lavblokk. Husk innlevering i rett hylle, spesielt gjelder det de som hører til gruppe 2, som har ulike øvingstimer.
 • innlevering pr epost må avtales med stud.ass.
 • det kreves 8 godkjente øvinger (av 12) for å ta eksamen
 • alle oppgavene er hentet fra læreboken (11. utgave) og gamle eksamener

Øvingsgrupper

En liste som forteller hvilken gruppe du tilhører finnes her.

Du kan gå hit for en oversikt over godkjente øvinger.

Øvingsoppgaver

Øving 1

Innleveringsfrist: uke 3 (14.1, 16.1 og 19.1)

Oppgaver

 Avsnitt 4.1 (Real Vector Spaces):  1, 5, 9, 19, 20, 21
 Avsnitt 4.2 (Subspaces):  24a, 24b, 24c, 25a, 25b, 25c, 31a, 31c, 34a, 34b, 40

Anbefalte ekstraoppgaver

 Avsnitt 4.1:  12, 22, 23
 Avsnitt 4.2:  26a, 26b, 33 
 

Øving 2

Innleveringsfrist: uke 4 (21.1, 23.1 og 26.1)

Oppgaver

 Avsnitt 4.3 (Linear Independence): 51, 55
 Avsnitt 4.4 (Coordinates and Basis): 68, 69, 74a, 75 
 Avsnitt 4.5 (Dimension): 86, 90a, 90c, 91c, 93

Anbefalte ekstraoppgaver

 Avsnitt 4.4:  77, 79
 Avsnitt 4.5:  92, 98 

Øving 3

Innleveringsfrist: uke 5 (28.1, 30.1 og 2.2)

Oppgaver

 Avsnitt 4.6 (Change of basis): 104a, 105a, 106b, 111, 113
 Avsnitt 4.7 (Row space, column space, and null space): 131b, 132, 133b, 134a, 139a. 
 

Anbefalte ekstraoppgaver

 Avsnitt 4.6:  105b, 107, 108, 112.
 Avsnitt 4.7:  131e, 133c, 139b.

Øving 4

(Subject to minor changes)

Innleveringsfrist: uke 6 (4.2, 6.2 og 9.2)

Oppgaver

 Avsnitt 4.8 (Rank, nullity, and the fundamental matrix spaces): 148a, 148d, 150a, 150d, 151, 158.
 Avsnitt 5.1 (Eigenvalues and eigenvectors):  1, 2, 6d, 6e, 7d, 7e, 8d, 8e, 18, 23, 28.
 

Øving 5

(We have not covered Section 5.4 on time for the homework. You should read it on your own, it is a short section. We will cover it in class on Thursday.)

Innleveringsfrist: uke 7 (11.2, 13.2 og 16.2)

Oppgaver

 Avsnitt 5.2:  46, 53a, 53c, 55.
 Avsnitt 5.3:  77, 92.
 Avsnitt 5.4:  101, 104.
 Eksamen:    Vår 1997, oppg 1
 Eksamen:    Høst 1997, oppg 1
 Eksamen:    Vår 1999, oppg 7 (vanskelig) 
 

Øving 6

Innleveringsfrist: uke 8 (18.2, 20.2 og 23.2)

Oppgaver

 Avsnitt 6.1:  8, 16, 20a, 20f, 25, 26, 30a, 30b
 Avsnitt 6.2:  34a, 39, 40, 49, 61, 62
 

Øving 7

Innleveringsfrist: uke 9 (25.2, 27.2 og 2.3)

Oppgaver

 Avsnitt 6.3 (Gram-Schmidt Process):  67d, 68d, 69b, 81b, 84a, 96
 Avsnitt 6.4 (Best Approximation):  100a, 102a, 104c, 105a, 113
 

Øving 8

Innleveringsfrist: uke 10 (4.3, 6.2 og 9.3)

 Avsnitt 6.5 (Least squares fitting to data): 119, 121 
 Avsnitt 6.6 (Function approximation):  138, 139
 Avsnitt 7.1 (Orthogonal matrices):  2, 14
 Eksamen:               Vår 1996, oppg 4
 Eksamen:               Høst 1996, oppg 3 
 

Øving 9

Innleveringsfrist: uke 11 (16.3)

 Avsnitt 7.2 (Orthogonal diagonalization):    28, 34
 Eksamen:                     Vår 1996, oppg 1
 Avsnitt 7.5 (Hermitian, unitary, normal mat.):  97, 99a, 104, 120
 Eksamen:                     Vår 1995, oppg 4
 

Øving 10

Innleveringsfrist: 23.3

 Avsnitt 8.1 (General linear transformations):  7, 10, 16, 29b, 29c  
 Avsnitt 8.2 (Isomorphism):            53, 54
 Eksamen:                     Høst 2005, oppg 2
 Eksamen:                     Vår 2009, oppg 1
 Eksamen:                     Vår 2013, oppg 5 
   

Øving 11

Innleveringsfrist: 08.4 (men det er lov å levere før påske).

 Avsnitt 8.3 (Compositions and inverse transformations):  69, 73 
 Avsnitt 8.4 (Matrices for gen. lin. transf.):  94, 97, 103
 Eksamen:                    Vår 2008, oppg 2
 Eksamen:                    Vår 2012, oppg 4
 Eksamen:                    Vår 2006, oppg 3
 
 

OBS: Ingen øving uke 15: 8-10.4.

Øving 12

(13-17.4) Innleveringsfrist: 20.4

 Avsnitt 10.2:  2, 7, 9
 Avsnitt 10.5:  2, 4
 Eksamen:    Vår 1996, oppg 3
 Eksamen:    Vår 2008, oppg 1, 3, 4

(Endret 26.3.)

Øving 13

Denne øvingen er kun for dem som ikke har nok øvinger. Dersom du mangler en øving, må du levere minst tre oppgaver. Mangler du to øvinger, må du levere alle oppgavene. Mangler du flere, må du ta kontakt med
Magnus Landstad: magnusla(at)math(dot)ntnu(dot)no

Det er ikke veiledning for denne øvingen. Innleveringsfrist: 4.5

 Eksamen:    Vår 2002, oppg 2
 Eksamen:    Vår 2006, oppg 2
 Eksamen:    Vår 2007, oppg 4
 Eksamen:    Vår 2010, oppg 4
 Eksamen:    Vår 2013, oppg 2
 Eksamen:    Vår 2014, oppg 2
2016-01-04, Magnus B. Landstad