Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet er en videreføring av MA1201. Det inneholder generelle vektorrom (lineær uavhengighet, basis), indreproduktrom, ortonormal basis, Gram-Schmidt, basisskifte, ortogonale matriser, lineærtransformasjoner (kjerne, bilde, dimensjonsteoremet, tilhørende matriser), egenverdier og egenvektorer for lineærtransformasjoner og matriser, diagonaliserbare matriser, ortogonal diagonalisering av symmetriske matriser, egenrom, komplekse vektorrom, komplekse indreprodukt, unitære og Hermitiske matriser. En rekke anvendelser blir illustrert; tema kan variere fra år til år. Eksempler: Markovkjeder, befolkningsvekst (Lesliematriser), spillteori, differensialligningssystemer, Fourieranalyse, fraktaler.

Foreleser

Silvius Klein
Kontor: rom 902, Sentralbygg 2
Epost: silviusk(at)math.ntnu.no
Telefon: 735 93695

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres:
Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications
11. utgave
ISBN 978-1-118-67745-2

Vurdering og eksamen

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (100%).
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensdato er 26. mai 2015.

2014-12-29, Magnus B. Landstad