Pensum

Dette er en foreløpig pensumliste. Det er meget mulig at denne endres i løpet av semesteret, men den er en god pekepinn å gå ut fra om man har lyst til å se litt på hva vi skal gjøre i høst.

Det anbefales sterkt å lese kapitlene i boka rett før eller etter vi har snakket om et tema i forelesningen.

Fra læreboken, Shifrin og Adams: Linear Algebra: A Geometric Approach, 2. utgave. (ISBN 9781429215213)

  • Kapittel 1: 1.1-1.5
  • Kapittel 2: alt unntatt 2.4.1 (LU-faktorisering)
  • Kapittel 3: 3.1-3.4
  • Kapittel 4: 4.1-4.3
  • Kapittel 5: alt
  • Kapittel 6: 6.1, 6.2, 6.4
  • Kapittel 7: Deler av 7.1 (om komplekse tall).

Vi har lastet opp første kapittel av boken i påvente av at Akademika skal få flere kopier fra forlaget.

Andre og tredje kapittel av boken ligger nå også ute, men Akademika skal også ha fått nye kopier.

Framdriftsplan

Uke Innhold Kapittel
34 Vektorer 1.1
35 Prikkprodukt, hyperplan 1.2, 1.3
36 Gauss-eliminasjon, rang 1.4, 1.5
37 Matrissemultiplikasjon, matrisseavbildinger, lineære avbildinger 2.1-2.3
38 Elementærmatrisser, transponerte matrisser 2.4, 2.5
Underrom av \( \mathbb{R}^n \) 3.1
39 Underrom tilknyttet ei matrisse, lineær uavhengighet 3.2, 3.3
40 Dimensjon 3.4
Midtsemesterprøve alt som er gjennomgått tidligere
41 Inkonsistente ligningssystemer, projeksjoner, ortogonale baser 4.1, 4.2
42 Basisbytte 4.3
43 Determinanter 5.1-5.3
44 Egenverdier og diagonalisering 6.1, 6.2
45 Spektralteoremet, kjeglesnitt 6.4
46 Komplekse tall, komplekse egenverdier 7.1
47 Repetisjon alt som er gjennomgått tidligere
2016-10-10, Steffen Oppermann