MA1201 - Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet tar opp logiske grunnbegrep og bevisstrukturer, lineære ligningssystemer, Gaussisk eliminasjon, vektorer i planet og rommet (skalarprodukt, kryssprodukt), R^n, matriser, determinanter (Cramers regel, determinanter som areal og volum), rang og dimensjon av løsningsrom, lineærtransformasjoner og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet, litt om egenverdier for matriser, diagonalmatriser, kjeglesnitt, komplekse tall.

Foreleser

Steffen Oppermann
Kontor: rom 844, Sentralbygg 2
Epost: Steffen [dot] Oppermann [at] math [dot] ntnu [dot] no

Lærebok

Shifrin og Adams:
Linear Algebra: A Geometric Approach
2. utgave
ISBN 9781429215213

Merk at læreboken er ny for året. Tidligere utgave anbefales ikke, da det er stort sprik mellom oppgavene i utgavene.

Vurdering og eksamen

  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og 90 minutter skriftlig midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i totalvurderingen. Hvis ikke teller avsluttende eksamen 100%.
  • Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen: minst 8 øvinger må være godkjente.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamensdato er 1. desember 2016.

2018-07-16, Katrin Grunert