Tidligere eksamenssett

Tidligere konteeksamener

Tidligere midtsemesterprøver

På grunn av forandringer i rekkefølgen i pensum disse ikke helt representative for innholdet i årets midtsemesterprøve.

2016-11-22, Karin Marie Jacobsen