Vurdering i emner

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven teller 20% av karakteren. (Midsemesterprøven er frivillig og teller kun positivt. Har du bedre resultat på avsluttende eksamen enn på midtsemesterprøven så teller kun den avsluttende eksamenen.)

Midtsemesterprøve ble holdt på 05.10.2016.

Midtsemesterprøven og løsningen, samt resultatene er nå lagt ut.

Eksamen

Eksamen holdes på 01.12.2016. Eksamenen teller 80% av karakteren.

For å gå opp til eksamen forventes det godkjent øvingsopplegg, 8 innleveringer godkjent.

Eksamensoppgave og løsningsforslag er lagt ut. Eksamensresultatene kommer på studweb når eksamenen er rettet.

2016-12-01, Steffen Oppermann