Medlemmer

Leif Bjarne Hammer     BFY  leifbh at stud ntnu no
Thale Ailin Ervik Hammer  BMAT thale-ailin at hotmail com
Therese Paulsen       BFY  therese_p at live no

Om du har noe som du ønsker tatt opp på neste referansegruppemøte, eller legger merk til at noe går bra eller dårlig med forelesnigene, øvingene, …, så er det bare å ta kontakt med referansegruppen.

Møtereferater

Tredje Referansegruppemøte

Tid: 15.12., 13:15 til 13:50

Til stede: Thale Ailin Ervik Hammer, Therese Paulsen, Sigurd Gaukstad, Steffen Oppermann

Eksamen

Eksamenen virket til å være av passe vanskelighet, og dekket en stor del av pensum. Inntrykket er at det var noen oppgaver som alle som var passe forberedt kunne få til.

Det var nok tid om man kunne pensum godt nok.

Eksamenstidspunkt var veldig tidlig, og spesielt uheldig for de som i tillegg hadde eksamen i tallteori.

Repetisjon før eksamen

OK å repetere ved å se på oppgaver, siden det er den formen eksamen også kommer til å være i.

Fint at studentene kunne ønske seg oppgaver. Bra å gi litt tenketid, slik at man kan komme på en løsningsstrategi selv før man blir presentert en løsning.

Bok

Studentene i referansegruppen brukte boka ikke så masse, men heller notater, kompendium, eller Internett. Boka er ikke lett-lest, og kanskje ikke spesielt pedagogisk.

Pensum

Det burde i hvert fall ikke være mer pensum enn det alt er. Det føltes for mye i løpet av semesteret, men under eksamenforberedelse når ting falt litt mer på plass var inntrykket at det var OK likevel.

Øvinger

Mye jobb med øvingene, særlig i første delen av semesteret.

Det var mulig å få nok godkjente.

Eventuelt bedre å skrive flere tips til oppgavene, slik at man kan jobbe med dem selv heller enn å måtte spørre studass når man ikke vet videre. Noen likte kanskje ikke så godt å spørre.

Bra at det kom LF ettervert, spesielt også i forberedelse til eksamen.

Andre referansegruppemøte

Tid: 02.11., 14:05 til 14:50

Til stede: Leif Bjarne Hammer, Thale Ailin Ervik Hammer, Therese Paulsen, Sigurd Gaukstad, Steffen Oppermann

Generelt:

Bevis oppleves fortsatt som utfordrende. Studentene bemerker at de knapt har sett noe bevis i videregående. Generelt er inntrykket i referansegruppen at det er positivt å bli utsatt for bevis så snart man begynner på universitet, men det oppfordres til at faglæreren tar hensyn til at studentene ikke er eksperter på bevis ennå.

Forelesning:

Tempo virker OK, det går stort sett an å følge med på forelesning.

Det har vært positivt at flere eksempler har blitt regnet i de siste forelesningene, det kunne det godt vært mer av tidligere og. (Se også "bok".)

Foreleseren burde prøve å gi en viss motivasjon for hver kapittel i begynnelsen, slik at studentene får et inntrykk omtrent hva man sikter på.

Bok:

Mange studenter har inntrykket at boka er vanskelig å lese, og at mange eksemplene i boka har akkurat for lite detaljer for å skjønne hva som foregår.

Inntrykket referansegruppemedlemmene har fra diskusjon med tidligere studenter er at boken som ble brukt tidligere presenterer eksempler bedre. Foreleseren forklarer at han ikke var spesielt fornøyd med presentasjon av bevis i den tidligere boken. Oppsummerende er inntrykk at kanskje ingen av disse to bøkene er optimal.

Noen har supplert boka ved å se på eksempler presentert i videoer på nett. Det viser seg å være relativt lett å finne videoer ved googling.

Øvinger:

Studentene synes øvingene er ofte vanskelig og lang. Øvingen som omhandlet determinanter var kanskje litt bedre. Når gamle eksamensoppgaver er med på øvingene så er det i utgangspunkt positivt, men da blir øvingen fort enda lengre og mer vanskelig.

Øvinger som peker litt fram og eller tilbake i pensum er på den ene siden positive, siden man da får ting til å henge sammen litt. På den andre siden er det litt skuffende om man brukte masse tid på en oppgave som ville vært mye lettere med teori som kom senere.

Studentene synes det hjelper mye at det har blitt lagt ut løsningsforslag i det siste.

Det virker til å være stor variasjon når det gjelder hvor fort man får tilbakemelding på innleverte øvinger.

Mot eksamen:

Planen er at siste uken skal brukes til repetisjon. Nøyaktig innhold har ikke blitt bestemt ennå, studentene kan gjerne komme med ønsker. Referansegruppen synes at å repetere litt om bevis kunne være en god ide.

Studentene håper at det ikke blir for masse bevis på eksamen. Foreleseren sa at han skulle prøve å få til en rimelig blanding, men at noe bevisoppgaver måtte være med.

Det kom fram at det sikkert kan være ønskelig med en spørretime mellom forelesningsslutt og eksamenen.

Første referansegruppemøte

Tid: 06.09., 12:10 til 12:40

Til stede: Leif Bjarne Hammer, Ole Martin Garnes Reigstad, Thale Ailin Ervik Hammer, Steffen Oppermann

Generelt:

Studiestart oppleves som både svært utfordrende og spennende.

Studentene ønsker seg en oversikt over hva som er planlagt for hver forelesning eller uke. Foreleseren skal lage en sånn oversikt, men ville ikke love å forholde seg til planen helt nøyaktig.

Forelesninger:

Mange nye skrivemåter, begrep, og lignende. For eksempel når det blir snakket om mengder og delmengder. Det er svært utfordrende for studentene.

Positivt at det stilles spørsmål av studenter under forelesningen. Det er hjelpsomt både for foreleseren og for de andre studentene.

Øvinger:

Første øving var veldig tidskrevende. Foreleseren skal prøve å begrense totalmengden av øvinger til noe som det går an å jobbe med innen rimelig tid.

Litt uklarhet rundt hva som trengs for å få godkjent øving. Spørsmålet skal utsettes til vi har mer erfaring med øvingsretting, og tas opp igjen om det skulle vise seg til å være et problem i praksis.

Alle referansegruppemedlemmene var fornøyd med sine studassene, følte at de fikk hjelp i øvingen samt at øvingen var et fint forum for å sammarbeide med medstudenter.

Bok:

Uheldig at bok er forsinket. Vi håper fortsatt at den skal komme veldig snart.

Ikke lett å uttale seg om boken ut fra de scannete sider som ligger på hjemmesiden, siden sånt er mye mindre lett å bruke til lesing enn en vanlig bok.

Eksamen:

Studentene ønsket noen gamle midtsemesterprøver, for å få et inntrykk av hvordan midtsemesterprøver kan se ut. Foreleseren skal prøve å finne noen og legge ut på hjemmesiden. På grunn av forandringer i rekkefølgen i pensum kan de da ikke anses som helt representativ for årets midtsemesterprøve.

Studentene er bekymret over at eksamen kan bli vanskelig.

2016-12-19, Steffen Oppermann