Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen i temmelig grove trekk:

Oppgitt uke i tabellen nedenfor må tolkes omtrentlig: Temaene flyter litt over grensen mellom ukene.

Uke Avsnitt Beskrivelse lysark
2 8.1 Kjeglesnitt week2.pdf
3 10.2, 8.2,8.3,8.4 Vektorregning og kurver i planet.
4 8.4 Glatte kurver. Funksjonsfølger, punktvis og uniformt konvergens uke 4 Se også fagets blackboardside for støttelitteratur om uniform konvergens og funksjonsfølger.
5-6 9.2, 9.3, 9.4 Rekker
7-8 9.5, 9.6, 9.8 Potensrekker
9 A1 Komplekse tall
10-13 Differensialligninger
14 Numeriske metoder: Newton og Euler metoder
15 Oppsummering
2020-02-28, Eduardo Ortega Esparza