Uke 8

 1. Potensrekker
 2. konvergensradien og konvergensområdet.
 3. Regning med potensrekker

section 9.5: Konvergensradien (Teorem 17), regning av potensrekker (Teorem 18), Abels Teorem (Teorem 20).

Uke 9

 1. Taylor og Maclaurin rekker
 2. Binomiske rekker.
 3. Komplekse tall

section 9.6: Taylor og Maclaurin rekker (Teorem 21). Viktige eksempler. section 9.8: Binomiske rekker (Teorem 23).

Uke 10

 1. Komplekse tall.
 2. Komplekse røtter.
 3. Førsteordens differensialligninger

Appendix I: Regneregler og polarform. De Moivres teorem (Theorem 1) og komplekse røtter. Section 18.2: Førsteordens differensialligninger.

Uke 11

Slides

 1. Førsteordens differensialligninger: eksakte ligninger.
 2. Løsningskurver og "slope fields".
 3. Eksistens og entydighet av løsninger.
 4. Numerisk løsning av differensialligninger: Eulers metode og Eulers forbedrede metode.

Section 18.2 : Eksakte ligninger. Section 18.3: Løsningskurver og "slope fields". Eksistens og entydighet av løsninger. Eulers metode og Eulers forbedrede metoder. (Runge-Kutta-metoden er ikke pensum).

Uke 12

 1. Annenordens, lineær, homogene differensialligninger med konstante koeffisienter.
 2. Euler differensialligninger.

Section 3.7 : Annenordens, lineær, homogene differensialligninger med konstante koeffisienter (NYTT i pensum), Section 18.5 : Euler differensialligninger.

Uke 13

 1. Annenordens, lineær, ikke homogene differensialligninger med konstante koeffisienter.

Section 18.6 : Annenordens, lineær, ikke homogene differensialligninger med konstante koeffisienter.

2019-03-30, Eduardo Ortega Esparza