Øvinger

Øvingene er en del av pensum.

Det blir gitt minst 12 øvinger, og 8 av disse må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vi vil benytte oss av Blackboard for både innlevering av øvinger og tilbakemeldinger på øvinger. Øvingene skal scannes og leveres digitalt. Tips til scanning og mer informasjon finnes på innleveringssiden for øvinger i Blackboard. Løsningsforslagene vil finnes både i Blackboard og på denne siden.

Merk øvingen med "til retting" hvis du ønsker at studass skal rette innleveringen. Det er da forventet at studass kommenterer besvarelsen og påpeker eventuelle feil. La være å gjøre denne merkingen hvis du ikke er interessert i tilbakemeldinger. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Øvingene leveres individuelt.

Innleveringsfrister

Levering skjer innen mandag klokken 12:15 uken etter at den aktuelle øvingen ble veiledet.

Øving Veiledningsuke Frist Oppgaver Løsningsforslag Kommentarer
1 3 21.01 8.1:1,2,4,5,7,8,10,11,16
2 4 28.01 10.2: 27, 29 8.2: 11, 13, 21 8.3: 4, 12, 13, 19 I oppgave 10.2.27 b) holder det å vise utsagnet for R2 eller R3.
3 5 04.02 8.4: 1, 9 og funksjonsfølger Oppdatering 28.01: Siste oppgave i pdf er rettet. Det skal være 4 i nevneren, ikke 2.
4 6 11.02 9.2: 1, 5, 10, 11, 14, 20
5 7 18.02 9.3: 3,4,7,8, 15,16, 31, 33 (hint: se eksempel 7) ovinger_5.pdf
6 8 25.02 9.4: 3, 6, 11, 12, 15, 17, 20, 24 ovinger8.pdf
7 9 04.03 9.5: 1,3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 23 oppgaver7.pdf
8 10 11.03 9.6: 5, 11, 12, 14, 24 9.8: 2, 4, 7 (see example 3) oving8.pdf
9 11 18.03 Apendix I: 13, 19, 21, 22, 39, 42, 48, 53 18.2: 1, 2, 6 oving9.pdf
10 12 25.03 18.2: 10, 11, 12, 13 18.3: 4.a) og 5.a) . I de to siste oppgavene finner dere y(1) i stedet for y(2). oving10 Som vi så i forelesning er bokas notasjon for eksakte differensialligninger ukjent for dere. Her er derfor en kort tekst som forklarer notasjonen. eksakt
11 13 01.04 3.7: 3, 13, 15 18.5: 1, 2, 7, 8, 9 oving11
12 14 08.04 18.6: 1, 3, 9, 11, 12, 15 oving12
13 Ingen ordinær veiledning, se hovedsiden. 15.04 18.8: 6, 4.2: 1, 6, 12 (bruk bare 4 desimaler i beregningene dine, og det holder at 3 desimaler er korrekte i svaret ditt)oving13 Skal bare leveres av de som har 7 godkjente øvinger før øving 13.
2019-12-10, Erlend Due Børve