Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma1102:2019v:ovinger [2019-02-13]
eirikskr
ma1102:2019v:ovinger [2019-02-21] (nåværende versjon)
eirikskr [Tabell]
Linje 15: Linje 15:
  
  
-^ Øving ​ ^ Veiledningsuke ​ ^ Frist  ^ Oppgaver ​                                                                                ^ Løsningsforslag ​                        ^ Kommentarer ​                                                                               ​|   | +^ Øving ​ ^ Veiledningsuke ​ ^ Frist  ^ Oppgaver ​                                                                                ^ Løsningsforslag ​                        ^ Kommentarer ​                                                                               ​^ 
-| 1      | 3               | 21.01  | **8.1:​**1,​2,​4,​5,​7,​8,​10,​11,​16 ​                                                            | {{ :​ma1102:​2019v:​oving1.pdf |Løsning}} ​ |                                                                                            ​|   +| 1      | 3               | 21.01  | **8.1:​**1,​2,​4,​5,​7,​8,​10,​11,​16 ​                                                            | {{ :​ma1102:​2019v:​oving1.pdf |Løsning}} ​ |                                                                                            | 
-| 2      | 4               | 28.01  | **10.2:** 27, 29 **8.2:** 11, 13, 21 **8.3:** 4, 12, 13, 19                              | {{ :​ma1102:​2019v:​oving2.pdf |Løsning}} ​ | I oppgave 10.2.27 b) holder det å vise utsagnet for R2 eller R3.                           |   +| 2      | 4               | 28.01  | **10.2:** 27, 29 **8.2:** 11, 13, 21 **8.3:** 4, 12, 13, 19                              | {{ :​ma1102:​2019v:​oving2.pdf |Løsning}} ​ | I oppgave 10.2.27 b) holder det å vise utsagnet for R2 eller R3.                           | 
-| 3      | 5               | 04.02  | **8.4:** 1, 9 og   {{ :​ma1102:​2019v:​oving3.pdf | funksjonsfølger}} ​                      | {{ :​ma1102:​2019v:​lf3.pdf |Løsning}} ​    | **Oppdatering 28.01:** Siste oppgave i pdf er rettet. Det skal være 4 i nevneren, ikke 2.  ​|   +| 3      | 5               | 04.02  | **8.4:** 1, 9 og   {{ :​ma1102:​2019v:​oving3.pdf | funksjonsfølger}} ​                      | {{ :​ma1102:​2019v:​lf3.pdf |Løsning}} ​    | **Oppdatering 28.01:** Siste oppgave i pdf er rettet. Det skal være 4 i nevneren, ikke 2.  | 
-| 4      | 6               | 11.02  | **9.2:** 1, 5, 10, 11, 14, 20                                                            | {{ {{ :​ma1102:​2019v:​lf4.pdf|Løsning}} ​     |                                                                                            ​|   +| 4      | 6               | 11.02  | **9.2:** 1, 5, 10, 11, 14, 20                                                            | {{ :​ma1102:​2019v:​lf4.pdf|Løsning}} ​     |                                                                                            | 
-| 5      | 7               | 18.02  | **9.3:** 3,4,7,8, 15,16, 31, 33 (hint: se eksempel 7) {{ :​ma1102:​2019v:​ovinger_5.pdf }}  |                                         ​|                                                                                            ​|   +| 5      | 7               | 18.02  | **9.3:** 3,4,7,8, 15,16, 31, 33 (hint: se eksempel 7) {{ :​ma1102:​2019v:​ovinger_5.pdf }}  | {{ :​ma1102:​2019v:​lf5.pdf|Løsning}} ​     ​|                                                                                            | 
-| 6      | 8               | 25.02  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 6      | 8               | 25.02  | **9.4:** 3, 6, 11, 12, 15, 17, 20, 24 {{ :​ma1102:​2019v:​ovinger8.pdf }}                   |                                         ​| ​                                                                                           | 
-| 7      | 9               | 04.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 7      | 9               | 04.03  | **9.5:** 1,3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 23 {{ :​ma1102:​2019v:​oppgaver7.pdf |}}                 |                                         ​| ​                                                                                           | 
-| 8      | 10              | 11.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 8      | 10              | 11.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           | 
-| 9      | 11              | 18.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 9      | 11              | 18.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           | 
-| 10     | 12              | 25.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 10     | 12              | 25.03  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           | 
-| 11     | 13              | 01.04  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 11     | 13              | 01.04  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           | 
-| 12     | 14              | 08.04  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   +| 12     | 14              | 08.04  |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           | 
-|        |                 ​| ​       |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           ​|   |+|        |                 ​| ​       |                                                                                          |                                         ​| ​                                                                                           |
2019-02-13, Eirik Skrettingland