Elementær diskret matematikk våren 2014

Beskjeder

  • (14. august) Sensuren fra konten er ferdig.
  • (13. august) Jeg håper det gikk bra for dere som tok konten. Her er oppgavene og løsningsforslaget. Sensuren kommer så snart jeg får tak i besvarelsene.
  • (11. august) Dersom noen kont-ere har noen spørsmål i siste liten er jeg tilgjengelig på kontoret (flyttet, 856 nå) i dag og etter lunsj i morgen, samt på epost og Facebook.
  • (15. juli) Konten er lagt til 13. august. Lykke til, for de det gjelder!
  • (4. juni) Sensuren er klar. Eventuelle frister begynner å løpe når du finner sensuren i Studweb. Husk: Dersom du ikke er fornøyd, be om begrunnelse før du klager! Fristene blir utvidet, opplagte feil kan rettes av sensor, du får vite hvorfor det har fått som det har gått, og du risikerer ikke å gå ned i karakter, i motsetning til om du klager. Ta gjerne generelle spørsmål i Facebook-gruppa.
  • (23. mai) Årets eksamen med løsningsforslag. Gi beskjed dersom du finner feil i løsningsforslaget.

Materiell

Python

Kjøres med python -i kjoretidseksempler.py fra kommandolinjen.

Traversering

Kahoot

Forelesningslogg

2014-05-06, Martin Strand