Tidligere eksamensoppgaver

År Eksamen Løsningsforslag
2003 høst oppgaver
2004 vår oppgaver
2006 vår oppgaver løsningsforslag
2007 vår oppgaver og løsningsforslag
2008 vår oppgaver løsningsforslag
2009 vår oppgaver løsningsforslag
høst oppgaver
2010 vår oppgaver løsningsforslag
høst oppgaver løsningsforslag
2011 vår oppgaver løsningsforslag
høst oppgaver
2012 vår oppgaver løsningsforslag
kont oppgaver
2013 vår oppgaver løsningsforslag
kont oppgaver løsningsforslag
2014 vår oppgaver løsningsforslag
kont oppgaver løsningsforslag
2015 vår oppgavene er ikke egnet til repetisjon
kont oppgavene er ikke egnet til repetisjon

Der det mangler løsningsforslag finnes det ikke løsningsforslag, og de kommer ikke til å bli laget.

2013-12-18, Martin Strand