Forelesningsplan

Første forelesning er tirsdag 7. januar.

Uke Tema Avsnitt
6.–11. januar Logikk 2.1–2.2
13.–18. januar Logikk 2.3–2.4
20.–25. januar Telling 2.5, 1.1–1.4
27.–31. januar Mengdelære 3.1–3.3, 8.1
3.–7. februar Induksjon og rekursjon 4.1–4.2
10.–14. februar Relasjoner 5.1, 7.1–7.4
17.–21. februar Funksjoner 5.2–5.3, 5.5–5.6
24.–28. februar Endelige tilstandmaskiner6.1–6.3
3.–7. mars Grafer 11.1–11.4
10.–14. mars Grafer og trær 11.5, 12.1–12.2
17.–21. mars Trær og kompleksitet 12.3, 5.7–5.8
24.–28. mars Dijkstra, Kruskal og Prim13.1-13.2
31. mars–4. april Repetisjon hele boken
4.–11. april Eksamensregning

Det blir garantert endringer i planen.

2014-03-26, Martin Strand