Øvinger

Det vil bli gitt nøyaktig 12 øvinger. Øvingene leveres inn og blir rettet av studentassistent. Du må ha fått godkjent minst 8 øvinger for å få gå opp til eksamen. For å få en øving godkjent krever vi at du har gjort et forsøk på alle oppgavene og at minst halvparten av dem er korrekte. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør alle øvingene!

På øvingene skal det være med tilstrekkelig argumentasjon for løsningen din. For eksempel, når man skal avgjøre om noe er sant/usant, så må man argumentere for at det er sant, eller vise et moteksempel. Bruk også nok ord til at det går klart fram hva du gjør. Poenget er at du skal overbevise stud.ass.-en, og på sikt sensor, om at du har forstått hvorfor det blir som det blir.

Hver øvinger inneholder mellom 10 og 20 oppgaver fra læreboka eller tidligere eksamensoppgaver. Kun de uthevede oppgavene skal leveres inn. Innleveringsfristen er 16:00 to dager etter øvingstimen. For gruppene på torsdag og fredag blir dette henholdsvis mandag og tirsdag. For informasjon om øvingstimer og gruppeinndeling, se kursinformasjon.

Øving N veiledes i uke N+2.

Øvingsoppgaver

Hvis ikke annet er oppgitt henvises det til oppgaver i læreboken.

Øving 13

Øving 12

 • Avsnitt 13.1: 2, 3.
 • Avsnitt 13.2: 1, 3, 4.

Øving 11

 • Avsnitt 12.3: 2, 3.
 • Avsnitt 5.7: 1, 2, 4.
 • Avsnitt 5.8: 1, 5, 6.

Øving 10

 • Avsnitt 11.5: 1, 5.
 • Avsnitt 12.1: 4, 10, 14.
 • Avsnitt 12.2: 1, 7, 8.

Øving 9

 • Avsnitt 11.1: 3, 6, 8, 10, 12.
 • Avsnitt 11.2: 2, 3, 10.
 • Avsnitt 11.3: 2, 5, 20.
 • Avsnitt 11.4: 3, 4, 5, 17.

Øving 8

 • Avsnitt 5.6: 8, 10, 21, 22.
 • Avsnitt 6.1: 8, 12, 15, 21.
 • Avsnitt 6.2: 1, 3, 5.
 • Avsnitt 6.3: 3.

Øving 7

 • Avsnitt 5.2: 1, 3, 4, 16, 18.
 • Avsnitt 5.3: 2, 8.
 • Avsnitt 5.5: 2, 9, 12.
 • Avsnitt 5.6: 8, 10, 21, 22.

Øving 6

 • Avsnitt 5.1: 5, 7, 12.
 • Avsnitt 7.1: 1, 5, 7.
 • Avsnitt 7.2: 1, 19.
 • Avsnitt 7.3: 1, 3, 4.
 • Avsnitt 7.4: 1, 7, 8.

Øving 5

 • Avsnitt 4.1: 1, 2, 4, 14, 15, 23, 24.
 • Avsnitt 4.2: 1, 11, 12, 13.

Øving 4

 • Avsnitt 3.1: 2, 4, 6, 8, 18.
 • Avsnitt 3.2: 2, 7, 8, 13.
 • Avsnitt 3.3: 2, 4.
 • Avsnitt 8.1: 5.

Øving 3

 • Avsnitt 2.5: 8.
 • Avsnitt 1.1 & Avsnitt 1.2: 5, 10, 21.
 • Avsnitt 1.3: 13, 23, 29.
 • Avsnitt 1.4: 4, 7, 10, 17.

Øving 2

 • Avsnitt 2.3: 1, 2, 3, 6, 10, 11.
 • Avsnitt 2.4: 1, 3, 6, 8, 9.

Øving 1

 • Avsnitt 2.1: 3, 8, 10, 17.
 • Avsnitt 2.2: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14.

Innleveringssted

Øvingene leveres i tredje etasje i nordre lavblokk, det vil si omtrent rett opp fra kiosken på Stripa. Spør din studentassistent om du er usikker på hvor dette er. Under er et kart over tredje etasje (rommet for innlevering av øvinger er farget rødt).

2014-03-29, Ole Fredrik Brevig