Referansegruppe

Referansegruppa og foreleser vil møtes noen ganger i løpet av semesteret for å diskutere hvordan ting (forelesninger, øvinger, nettsider) fungerer. Dersom du som student har en sak du ønsker at vi skal ta opp på et slikt møte, send en mail til et gruppenmedlemmer.

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø