Referansegruppe

Referansegruppen fungerer som et bindeledd mellom studenter og foreleser. Har du tilbakemeldinger på forelesningene, øvingsopplegget eller andre ting i kurset, kan du ta kontakt med en i referansegruppen. Dere kan selvsagt også komme med tilbakemeldingen direkte til foreleser.

Referansegruppen består av én person fra hver øvingsgruppe.

2018-01-31, Hallvard Norheim Bø