Fremdriftsplan

Dato Tema Pensum
24. august Introduksjon
Grafer, likninger, funksjoner Bittinger: R.1, R.2
29. august Definisjonsområde, bilde, stigningstall, lineære og ikkelineære funksjoner Bittinger: R.3-R.5
31. august Trigonometriske funksjoner Notat
5. september Eksponensial- og logaritmefunksjoner Bittinger: Deler av R.5, 3.1 og 3.2
7. september Grenser Bittinger: 1.1 og litt av 1.2
12. september Kontinuitet og vekst Bittinger: Resten av 1.2, 1.3
14. september Derivasjon Bittinger: 1.4, 1.5
19. september Derivasjonsregler og høyereordens deriverte Bittinger: 1.6-1.8
21. september Anvendelser av derivasjon: lokale max. og min. punkter Bittinger: 2.1, 2.2
26. september Skissering av grafer, asymptoter, maksimums- og minimumspunkter Bittinger: 2.3-2.5
28. september Eksempler og oppsummering, skissering av grafer Bittinger: Kapittel 2
3. oktober Eksponensial og logaritmefunksjoner, derivasjon Bittinger: 3.1, 3.2, 3.5
5. oktober Antiderivasjon, antiderivert som areal Bittinger: 4.1, 4.2
10. oktober Midtsemesterprøve
12. oktober Ubestemte integral, bestemte integral Bittinger: 4.1,4.2,4.3
17. oktober Arealberegninger, Integrasjonsteknikker Bittinger: 4.4, 4.5
19. oktober Integrasjonsteknikker Bittinger: 4.6
24. oktober Differensialligninger Bittinger: 5.7
26. oktober Volum, differensiallikninger Bittinger: 5.6, 5.7
31. oktober Lineære ligningssystemer, radoperasjoner og trappeform Lay: 1.1, 1.2
2. november Fortsatte med tema og notater fra 31.10 Lay: 1.1, 1.2
7. november Vektorligninger og matriseligningen Ax=b Lay: 1.3,1.4
9. november Lineærtransformasjoner Lay 1.8
14. november Matrisen til en lineærtransformasjon Lay: 1.9
16. november Matriseoperasjoner, Invertering av matriser Lay: 2.1,2.2
21. november Transformasjoner og datagrafikk Lay: 2.7
23. november Oppsummering lineær algebra Lay
29. november Oppsummering analyse Bittinger, trigonometrinotat
2011-11-29, Øystein I Skartsæterhagen