Gamle eksamensoppgaver

Noen tidligere eksamenssett. Merk at det har vært mindre endringer i pensum, så alle oppgavene er ikke like relevante.

NB! DENNE OVERSIKTEN BLE OPPDATERT 27. OKTOBER 2011

Tips til semesterprøven

Multiple choice oppgaver fra tidligere eksamensoppgaver som er relevante for semesterprøven, merk at nr refererer til oppgavene på flervalgsdelen av eksamen:

  • Vår 2004: 1–6 (ingen alternativ i oppg 3 er riktig)
  • Høst 2004: 1–6
  • Vår 2005: 1–4
  • Høst 2005: 1, 2, 4, 5, 7, 10
2011-10-27, Aslak Bakke Buan