Faginformasjon

Kontaktinformasjon

Foreleser

 • Aslak Bakke Buan

Øvingslærer

 • Øystein Skartsæterhagen

Forelesninger

 • Mandag 12.15-14.00 i G1
 • Onsdag 10.15-12.00 i G1

Kursmateriell


Endelig pensumliste

Dette er en endelig versjon av pensumlista.

Bittinger et.al (10. utgave)

 • R1,R2,R3,R4,R5
 • Hele kapittel 1
 • 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 (untatt sidene 268-272)
 • 3.1,3.2,3.5
 • 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 (untatt side 451)
 • 5.6,5.7

Notatet om trigonometriske funksjoner

Lay:

 • 1.1,1.2,1.3,1.4 og 1.8,
 • 1.9 (til og ikke med Definisjonen midt på side 87)
 • 2.1 (til og ikke med "Powers…" på side 114)
 • 2.2 (til og ikke med "Elementary matrices…" på side 122)
 • 2.7 (kun sidene 158-159-160)

Eksamen

 • 13. desember, kl 09.00, 4 timer
 • Hjelpemiddel: Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt:
 1. Rottmann: Matematisk formelsamling
 2. ett gult A4-ark stempla Institutt for matematiske fag der du kan skrive akkurat det du vil (for hånd). Arket fåes på forelesning siste uken eller ved instituttkontoret for matematiske fag, 7. etg Sentralbygg 2.
 3. enkel kalkulator: enten Citizen SR-270X eller Hewlett Packard HP30S

Semesterprøve

Generelt

 • Semesterprøven teller 20 %, men teller bare dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren
 • Prøven blir en flervalgsprøve og dere har 90 minutter
 • Tillatte hjelpemiddel: Matematisk formesamling av Karl Rottmann og enkel kalkulator, dvs enten Citizen SR-270X eller Hewlett Packard HP30S

Tid og sted

Midtsemesterprøven blir:
Mandag 10.oktober 12.15-14.00
Sted: G1 og R10 (realfagbygget):
Alle som har fått innvilget forlenget tid møter på R10
For de andre gjelder:
G1 for studenter med etternavn med begynnelsesbokstav A-P
R10 for studenter med etternavn med begunnelsesbokstav Q-Å

HUSK LEGITIMASJON!

Pensum

Pensum til midtsemesterprøven:
Fra Bittinger, 10. utg: R1-R5, hele kap. 1, 2.1-2.5, 3.1,3.2,3.5
I tillegg: notatet om trigonometriske funksjoner
Og (VIKTIG!): Øvingene 1-6

Om prøven

Midsemesterprøven varer i 90 minutter. Vær ute i god tid!

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes. (Siden prøven bare teller positivt er oppmøte ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging for studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.)

NB! Siden midtsemesterprøven varer i 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid

2018-01-31, Hallvard Norheim Bø