MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere - Høst 2011

Meldinger

 • 02.01.2012: Her er årets eksamensoppgaver og et kort løsningsforslag. Sensurlistene er levert inn og kommer snart!
 • 07.12.2011: Husk at det er gjennomgang av gamle eksamensoppgaver i morgen kl 10-12 i G1. Da blir hele våreksamenen fra 2009 gjennomgått, samt muligens noen oppgaver fra andre eksamener.
 • 29.11.2011: Notatene fra dagens oppsummeringsforelesning er lagt ut i fremdriftsplanen, og LF 13 er lagt ut på øvingssiden.
 • 28.11.2011: Spørretjenesten i dag 29.11 kl 14-15 må dessverre utgå. Om noen har behov for å spørre om noe før neste mandag, vær snill og send meg en mail, så kan vi avtale en tid.
 • 22.11.2011: Tilbud fram mot eksamen. Øystein vil gi:
 1. en repetisjons/oversikts-forelesning tirsdag 29.november kl 12.15-14 på G1, og
 2. en gjennomgang av noen gamle eksamensoppgaver torsdag 8.desember kl. 10.15-12, også på G1
 • 22.11.2011: Spørretjenste fram mot eksamen:
 1. Aslak vil være tilgjengelig hver mandag 14-15, og 12-15 mandagen før eksamen (altså 12. desember), på kontor 846 i 8.etg SII
 2. Øystein vil være tilgjengelig en time etter forelesningene tirsdag 29.november og torsdag 8.desember, i 8. etg. SII
 • 21.11.2011: Løsningsforslaget til øving 12 er lagt ut på øvingssiden.
 • 18.11.2011: Vi har laget en trettende øving i tillegg til de tolv ordinære, slik at de som mangler en øving har en mulighet til å få nok godkjente. Det anbefales at de som har nok godkjente også gjør denne øvingen, siden den dekker de siste delene av pensum, som ikke er med på tidligere øvinger. Øvingen finnes på øvingssiden.
 • 16.11.2011: Oppklaring av en uklarhet i øving 12: I den første oppgaven i «Andre oppgaver» skal dere finne matrisen for en lineæravbildning. Teorem 10 på side 83 i Lay forteller hvordan dette gjøres. I oppgaven er det meningen at dere ikke skal bruke dette teoremet (men det kan selvsagt være lurt å bruke teoremet til å sjekke svaret man får).
 • 12.11.2011: Øving 12 er lagt ut på øvingssiden.
 • 10.11.2011: En ny utgave av øving 11 er lagt ut, der siste deloppgave er mulig å løse (se forrige melding).
 • 09.11.2011: Den siste deloppgaven i øving 11 (oppgave 2b i «Andre oppgaver») er formulert slik at det ikke finnes noen meningsfylt løsning. Denne oppgaven vil derfor ikke telle når øvingen rettes.
 • 08.11.2011: Løsningsforslaget til øving 10 er lagt ut på øvingssiden.
 • 05.11.2011: Øving 11 er lagt ut på øvingssiden.
 • 01.11.2011: Løsningsforslaget til øving 9 er lagt ut på øvingssiden.
 • 28.10.2011: Øving 10 er lagt ut på øvingssiden.
 • 27.10.2011: Oversikten over relevante eksamensoppgaver er oppdatert.
 • 25.10.2011: Løsningsforslaget til øving 8 er lagt ut på øvingssiden.
 • 21.10.2011: Øving 9 er lagt ut på øvingssiden.
 • 17.10.2011: Løsningsforslaget til øving 7 er lagt ut på øvingssiden.
 • 15.10.2011: Øving 8 er lagt ut på øvingssiden.
 • 10.10.2011: Dagens midtsemesterprøve ligger her.
 • 07.10.2011: Øving 7 er lagt ut på øvingssiden.
 • 05.10.2011: Løsningsforslaget til øving 5 er lagt ut på øvingssiden. Beklager forsinkelsen.
 • 30.09.2011: Øving 6 er lagt ut på øvingssiden.
 • 26.09.2011: Løsningsforslaget til øving 4 er lagt ut på øvingssiden.
 • 16.09.2011: Øving 5 er lagt ut på øvingssiden.
 • 22.09.2011: VIKTIG! ROMENDRING! Fra og med onsdag 28. september, blir alle forelesninger, mandag og onsdag, på G1.
 • 22.09.2011: Har lagt ut pensumliste for Midtsemesterprøven som blir Mandag 10. oktober klokka 12.15-14.00, se faginformasjonen
 • 19.09.2011: Notatene for dagens forelesning er lagt ut i fremdriftsplanen, og løsningsforslaget til øving 3 er lagt ut på øvingssiden.
 • 16.09.2011: Øving 4 er lagt ut på øvingssiden.
 • 14.09.2011: Notatene for dagens forelesning er lagt ut i fremdriftsplanen. Notatene som ble delt ut på forelesningen inneholder to feil: (1) Nederst på side 3 skulle det stått uendelig, ikke minus uendelig. (2) I utledningen av den deriverte av x^n (øverste halvdel av side 8) antar vi at n > 1. Tilfellet n = 1 må vises separat (dette er lett). Disse feilene er rettet i versjonen som ligger i fremdriftsplanen.
 • 12.09.2011: Løsningsforslaget til øving 2 er lagt ut på øvingssiden.
 • 12.09.2011: Notatene for dagens forelesning er lagt ut i fremdriftsplanen. Notatene som ble delt ut på forelesningen inneholder en feil: I eksempelet på side 3 står det at f(x) er 2 for 1<x<2. Det skulle vært -1<x<1. Dette er rettet i versjonen som ligger i fremdriftsplanen.
 • 08.09.2011: Øving 3 er lagt ut på øvingssiden, fremdriftsplanen er oppdatert med notater fra de tre første forelesningene, og referansegruppen har fått to medlemmer (den mangler fremdeles en representant for øvingsgruppe 3).
 • 07.09.2011: Notatene for dagens forelesning er lagt ut i fremdriftsplanen.
 • 05.09.2011: Løsningsforslaget til øving 1 er lagt ut på øvingssiden, og notatene for dagens forelesning er lagt ut i fremdriftsplanen.
 • 02.09.2011: Øving 2 er lagt ut på øvingssiden.
 • 29.08.2011: Her er pdf-filer med notater fra de to første forelesningene: Intro, første forelesning og andre forelesning.
 • 29.08.2011: Øvingsundervisningen starter denne uka (30. august og 1. september).
 • Første øving skal leveres senest fredag 2. september klokka 15! (les mer på øvingssiden)
 • 29.08.2011: Gruppene på tirsdag 16-18 og fredag 10-12 utgår.
 • 24.08.2011: Øving 1 er lagt ut på øvingssiden.
 • 10.08.2011: Første forelesning blir onsdag 24. august i auditorium KJL5. På denne forelesningen blir det mulig å velge øvingsgruppe (les mer på øvingssiden).
 • 10.08.2011: På disse sidene vil du (etterhvert) finne all informasjon om faget MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere.

Faglig innhold

Emnet omfatter funksjoner av en variabel, eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner, grenseverdier, derivasjon og integrasjon med anvendelser. I tillegg tar vi opp lineære ligningssystemer, matriser og grunnleggende matriseregning. Disse temaene knyttes mot anvendelser innen informatikk, blant annet datagrafikk og billedbehandling.

Se kursbeskrivelsen.

2018-01-31, Hallvard Norheim Bø