Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse finner du i studiehåndboken.

Faglig innhold

Emnet gir eksempler på aksiomatisk oppbygging av matematikken, og emnet tar opp grupper, undergrupper, homomorfier av grupper, sykliske grupper, permutasjonsgrupper, endelige abelske grupper, fundamentalteoremet for endelig abelske grupper, normale undergrupper, faktorgrupper, gruppevirkninger på en mengde, Sylowteori, elementær ringteori og endelige kropper, vektorrom over vilkårlige kropper, elementær tallteori med anvendelser på lineære kongruenser og hemmelige koder.

Eksamen

  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen på tirsdag 29. mai klokka 15:00.
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Studenter som har krav på tilrettelegging på eksamen må søke om dette i god tid.

2018-03-24, Torkil Utvik Stai