Øvinger

Øvingsoppgavene skal ikke leveres inn, men inngår i pensum. Løs dem!

LFene er nå blitt delvist oppdatert. Merk at det fortsatt ikke er fullstendig samsvar mellom hvilke oppgaver som er i øvingene og hva som er i LFene. I noen av tilfellene er det inkludert løsninger for oppgaver som ikke var på øvingene. Disse stammer fra LFene fra tidligere år og er ikke blitt fjernet siden de kan være nyttig mht. eksamensforberedelser.

Det er lite sannsynlig at det blir gjort mer med LF'ene før eksamen.

Eksamensoppgaver som dukker opp på øving, finner du for eksempel her. Se for øvrig fjorårets hovedside for de siste tre års eksamenssett.

2018-05-23, Mads Hustad Sandøy