Logg og plan

Seksjon 0–3 leser du på egen hånd.

 Logg:
 
 11. januar  Motivasjon og eksempler.
 12. januar  Flere eksempler. Fullførte seksjon 4.
 
 18. januar  Seksjon 5
 19. januar  Seksjon 6
 
 25. januar  Seksjon 8
 26. januar  Seksjon 9
 
 1. februar  Seksjon 11
 2. februar  Seksjon 10
 
 8. februar  Seksjon 13 og 14
 9. februar  Seksjon 14 og 15
 
 15. februar Seksjon 15 og 16
 16. februar Seksjon 17
 
 22. februar Seksjon 18 og kvaternionene
 23. februar Seksjon 19 og deler av 22
 
 1. mars   Seksjon 20 og 21
 2. mars   Seksjon 22 og 23
 
 8. mars   Seksjon 26 og 27
 9. mars   Seksjon 27
 
 15. mars   Seksjon 29 og 30
 16. mars   Seksjon 33
 
 22. mars   Seksjon 34 og simple grupper
 23. mars   Komposisjonsrekker og Jordan–Hölder-teoremet
 
 5. april   Mer om gruppevirkninger og deler av seksjon 36
 6. april   Sylow-teoremene (seksjon 36) og en forsmak på seksjon 37
 
 12. april  Seksjon 37
 13. april  Oppsummering
 
 19. april  Oppsummering og gamle eksamensoppgaver
 20. april  Gamle eksamensoppgaver
2018-04-20, Torkil Utvik Stai