Pensum

Pensum i kurset er øvingsoppgavene samt stoffet som blir dekket på forelesningene. Dette vil være basert på pensumlisten under.

Lærebok

 John B. Fraleigh
 A First Course in Abstract Algebra
 7. utgave

Pensumliste

  • Kap 1: 1–6
  • Kap 2: 8–11
  • Kap 3: 13–17
  • Kap 4: 18–23
  • Kap 5: 26, 27
  • Kap 6: 29 (til og med Eksempel 29.5), 30 (anses som kjent), 33
  • Kap 7: 34–37 (se bort fra stoffet om "Class Equation" i 37)
  • Notat om Eulers phi-funksjon og RSA
  • Notat om konstruksjon av endelige kropper
2019-12-03, Torkil Utvik Stai