Fremdriftsplan

**Dette er en tentativ fremdriftsplan, Endringer vil bli gjort underveis.

Kapittelhenvisninger gjelder 10. utgave av Kreyszig (9. utgave i parentes dersom avvik)

Uke Kapittel Tema Notater/Matlab-filer
34 11.1-11.2 Introduksjon. Periodiske funksjoner. Fourierrekker. Eulers formler. Konvergens. fourierrekker.m
35 11.2-11.4 (11.3-11.6) Periodiske utvidelser. Cosinus- og sinus-rekker. Fourierrekker på kompleks form. Anvendelse: “Forced oscillations”. Minste kvadraters feil. Parsevals identitet. Fourier-rekker på kompleks form
36 12.1-12.3 Partielle differensialligninger. Bølgeligningen. Separasjon av variableFourier-integraler. Fouriertransformasjonen Fakta om fouriertransformasjonen
37 11.7, 11.9, Fouriertransformasjonen.
38 12.4, 12.6 (12.4-12.5) D'Alemberts løsning. Varmeledningsligningen. Laplace-ligningen.
39 12.7 (12.6) 6.1-6.2 Løsning av varmeledningsligningen vha. Fouriertransformasjonen.
40 6.2-6.5 Laplacetransformasjon
41 6.6-6.7; 19.1-19.2 Laplacetransformasjon; Fikspunktiterasjon. Newtons metode
42 19.2-19.3, notat Newtons metode. Sekantmetoden. Interpolasjon. Newtons metode for system av ligninger
43 19.3, 19.5 Interpolasjon. Numerisk derivasjon og integrasjon.
44 20.1-20.3 Numerisk løsning av lineære ligninger
45 21.1-21.3 Numerisk løsning av ordinære differensialligninger
46 21.4 Numerisk løsning av partielle differensialligninger
47 21.6 Numerisk løsning av partielle differensialligninger. Repetisjon.
48 Laplacetransformasjonen. Repetisjon
2013-10-22, Yurii Lyubarskii