Pensumliste

Kapitlene i den 9. utgaven av Kreyszig er gitt nedenfor i kursiv.

  • Laplace-transformasjon: kap. 6.1-6.6 (untatt "Special linear ODEs with variable coefficients"), 6.7
  • Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjon: kap. 11.1, 11.2, 11.3 (11.2 og 11.3, 11.4 av Kreyszig 9. utgave), 11.4 (11.6 av Kreyszig 9. utgave), 11.6, 11.7, 11.9 (fram til s.526, eller s.522 i Kreyszig 9. utgave), notater om komlpekse Fourier rekker
  • Partielle differensiallikningar: kap. 12.1-12.3, 12.4+Notat 2, 12.6 (12.5 av Kreyszig 9. utgave)
  • Generelle numeriske metodar: kap. 19.1, 19.2+ Notat 3, 19.3 (fram til s.812, eller s.803 i Kreyszig 9. utgave), 19.5 (fram til s.831, eller s.824 i Kreyszig 9. utgave)
  • Numerisk lineær algebra: kap. 20.1-20.3 20.1-20.3
  • Numerisk metodar for ordinære og partielle differensiallikningar: kap. 21.1 (unntatt Backward-Euler- og RKF-metodar, s.903-907, eller s.894-897 i Kreysig 9. utgave), 21.3 (untatt RKN-metodar s.916, eller s.906 i Kreyszig 9. utgave fram til s.914, eller s.904 i Kreyszig 9.), Heuns metode (se notat), 21.4 (unntatt ADI-metoden, s.925-927, eller s.914-916 i Kreyszig 9. utgave), 21.6
2013-10-24, Yurii Lyubarskii