TMA4122 Matematikk 4M høsten 2015

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken. Videre informasjon finner du gjennom menyen til venstre.

Sørg for jevnlig å følge med på meldingene under.

Meldinger

10.08 Her finnes det et løsningsforslag for konteeksamen. – MG
05.08 Formelarket til konteeksamen finnes her. – MG
04.01 Løsningsforslag for eksamen 10. desember 2015 og selve eksamenssettet.
11.12 Oppdatert løsningsforslag for eksamen 10. desember 2015 (feil) og selve eksamenssettet.
11.12 Det snek seg inn en liten feil i løsningsforslaget i oppgave 3. Nytt løsningsforslag vil bli lagt ut.
10.12 Løsningsforslag for eksamen 10. desember 2015 (feil)
10.12 Løsningsforslag for eksamen legges ut ca. kl. 1500 i dag.
07.12 Fouriertransformasjon i Rotmann: Merk at det kun er formlene bakerst i Rotmann du kan bruke direkte (dvs. formlene i kapittel "Tillegsformler"). Formlene i kapittelet "Integralregning" (s. 167) bruker en annen type normalisering, og er ikke direkte anvendbare. Formlene på vedlagt formelark kan selvsagt brukes.
04.12 Som sagt, formelarket blir likt med fjorårets. Men for orden skyld opplyses det om at delen med Laplacetransformasjoner er fjernet fra formelarket siden det ikke er pensum i Mat4M.
25.11 Det blir ikke Matlab på eksamen.
24.11 Ekstra gjennomgang med eksamensoppgaver: Fredag 4.12 kl 1415 i F1, og mandag 7.12 kl 1415 i R2. Gjennomgangen er flyttet fra tirsdag til mandag pga. manglende auditorium.
23.11 Pensum er nå oppdatert og skal være i samsvar med forelest stoff.
20.11 Formelark på eksamen blir likt med formelarket fra siste eksamen, desember 2014, Mat 4M. I tillegg kan Rotmann Matematisk Formelsamling og enkel kalkulator benyttes som hjelpemiddel.
29.09 Eksempel på fikspunktiterasjon med Excel.
21.09 Overhead fra forelesning 17.09.2015.
17.09 Referat fra første referansegruppemøte er lagt ut. – GS
14.09 Overhead fra forelesning 11.09.2015.
07.09 Skrivefeil i øving 3 rettet. – GS
07.09 I forelesningspausen fredag 11.09 er det møte for referansegruppa og foreleser. Ta kontakt med referansegruppemedlemmer (se link til venstre) om du har noe på hjertet angående opplegg, forelesninger, og/eller øvingsopplegg. -DWB
27.08 Dobbelbooking av rom har ført til at øvingsgruppe 4 nå er flyttet til R51. – GS
20.08 Forelesning fredag 21.08 er flyttet til S3, 1415-1600. Neste uke følger vi vanlig plan med R1 på mandager og R7 på fredager. Det har vært en feil med timeplangeneratoren, og i tillegg har ingen gitt beskjed til foreleser om endret lokale. Det blir sendt mail til alle berørte studenter om denne endringen. – DWB
23.07 Første forelesning finner sted mandag 17. august klokken 10:15 i R1. Vel møtt! – GS
23.07 Preliminær side opprettet. – GS
2016-08-10, Markus Grasmair