TMA4115 Matematikk 3 vår 2010

Øvingsoppgaver

Generelt

For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12. Alle studieprogrammene leverer i Lavblokk nord, 3. etasje (lavblokken tilhørende Sentralbygg II). Ny øving og løsningsforslaget til forrige ukes øving legges ut hver mandag kl. 14. De forskjellige studieprogrammene har forskjellige veiledningstider for øvingene. Se menyen til venstre.

Innleveringsfrister

Øvingene skal leveres inn kl. 14:00 dagen etter veiledning hvis ikke annet er oppgitt. For gruppene som har veiledning på fredager skal øvingene leveres inn påfølgende mandag kl. 12:00.

Status godkjente øvinger

Øvingsoppgaver

2010-04-28, Geir-Arne Fuglstad