TMA4115 Matematikk 3 vår 2010

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Paralleller

Fellesbeskjeder

12.08 Eksamenoppgavene og løsningsforslag er lagt ut, klikk på Eksamen

09.06 Eksamensoppgavene og forslag til løsninger er nå lagt ut, klikk på Eksamen.

30.05 Det har kommet inn noen spørsmål på It's Learning til forelesningen 31.05. Emnene vil være hentet fra

  • Komplekse tall
  • Ortogonalisering
  • Projeksjoner
  • Minste kvadraters metode

28.05 Forelesningen på tirsdag 31. mai i ODE teori holdes i S8 fra 14:15 til 16:00.

27.05 På forelesningen på fredag 28. mai (S8 fra 14:15 til 16:00) skal vi se på flg og andre innkomne spørsmål:

Nov 2004 oppg 3

Juni 2005 oppg 3, 4, 5

Des 2009 oppg 4, 5

Des 2008 oppg 5

25.05 Notater fra forelesningen om ODE teori

24.05 Forelesningen på mandag 31. mai i komplekse tall og indreprodukter fra 14:15 til 16:00. Sted vil bli annonsert. Legg inn spørsmål på It's learning.

21.05 Forelesningen på tirsdag 25. mai i ODE teori holdes i S8 fra 14:15 til 16:00.

Forelesningen på fredag 28. mai i lineære systemer holdes i S8 fra 14:15 til 16:00.

18.05 Det blir eksamensmattelab i uke 22, se linken i menyen til venstre for tid og sted.

18.05 Det skal skje tre ekstra forelesninger for å gå over pensumet til kurset. Disse skal deles opp som tema:

  1. ODE teori, 25. mai, faglærer: Andrew Stacey
  2. Lineærsystemer, 28. mai, faglærer: Magnus Landstad
  3. Komplekse tall og indre produker, 31. mai, faglærer: Hans Jakob Rivertz

Disse forelesningene er for alle studenter fra alle program. De skal bases på et spørsmål-og-svar system. Prioriteten skal gis til spørsmål som blir spurt før forelesningen og ei list av tema skal gis før tiden. For å spørre et spørsmål, send en e-post til faglæreren som har ansvar for temaet. Sikrer at e-posten sier at spørsmål er for forelesningen.

Sted og tid skal kom senere.

29.04 Innlevering av øving 13 vil skje på mandag 3. mai klokken 14-16 på S22. Øvingen vil bli sett sett igjennom og vurdert der og da. Rom S22 ligger i andre etasje i sentralbygget overfor orakeltjenesten.

23.04 Det blir en øving 13 for de som mangler én øving for å få øvingsopplegget godkjent. Denne vil ikke veiledes av studentassistenter og den skal leveres inn til overstudentassistent. Nærmere informasjon om innleveringssted og tid kommer senere, men dette kommer antageligvis til å bli på slutten av neste uke.

18.03 Resultater fra semesterprøven er lagt ut under Semesterprøve i menyen til venstre. Listen med resultater kommer til å bli liggende ute omtrent én uke før den fjernes igjen.

10.03 Semesterprøven med fasit er nå lagt ut, klikk til venstre.

25.02 Mattelabb i TMA4115 matematikk 3 før semesterprøven. Mandag 08.03.2010 og tirsdag 09.03.2010. Begge dager i R91 og kl 16:15-18:00. (Se link Mattelabb til venstre)

22.01. Semesterprøven vil bli avholdt 10.mars kl 1215-14. Nærmere informasjon om sted og plassering kommer senere, se lenke til venstre.

05.01 Hjemmesiden er underoppbygging, mer informasjon vil komme snart.

05.01 Undervisningen starter 11.januar 2010. Her er timeplanen. Semesterprøve i uke 10, dvs 8-12 mars, nærmere detaljer kommer senere.

2010-08-12, Eugenia Malinnikova