Ofte stilte spørsmål, TMA4105 Matematikk 2, vår 2015

Før du sender en e-post til fagkollegiet, vennligst sjekk informasjonen nedenfor.

Eksamen

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

  • Minst 6 av 12 Maple TA-tester godkjent. En test er bestått hvis 4 av 6 oppgaver er riktig besvart. Hver test er åpen i 2 uker (se fremdriftsplanen).
  • Minst 2 av 4 innleveringsøvinger godkjent. Disse består av eksamensliknende oppgaver, og rettes også som en eksamen. Godkjent vil derfor si at man ville stått dersom oppgavene utgjorde en eksamen.

Hvordan bestemmes karakteren?

Maple T.A.-testene og de skriftlige innleveringene kan telle opptil 20% av karakteren, men bare i positiv retning:

  • Hver godkjente Maple T.A.-test gir 1%, opp til 10% totalt. En godkjent test gir samme uttelling enten du fikk fire, fem eller seks rette.
  • Ved slutten av semesteret får du mulighet til å levere inn en valgfri innleveringsøving på nytt, med de endringer du måtte ønske. Denne blir vurdert på nytt og gitt mellom 0 og 10%.

Hvis dette vil trekke deg opp vil eksamen telle 80%, ellers vil den telle 100%. Et unntak er dersom du ville strøket på eksamen. Du stå på eksamen for å kunne bli trukket opp.

Når er eksamen, og hvor finner den sted?

Hvilke hjelpemidler er tillatt på eksamen?

Faget har hjelpemiddelkode C. Tillatt hjelpemiddel vil være bestemt, enkel kalkulator (Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College og Hewlett Packard HP30S). Det vil også følge et formelark med eksamensoppgavene.

Pensum, obligatoriske aktiviteter

Hvilke momenter er obligatoriske?

Maple T.A.-testene (6 av 12), og de månedlige innleveringene (2 av 4). Alt øvrig er ment som en støtte for å lette læring og øving. Husk også at poengsystemet er et incentiv til å gjøre flere tester og innleveringer.

Hva trenger jeg å vite om de månedlige innleveringene?

Den praktiske informasjonen rundt innleveringene kan finnes under Skriftlige innleveringer i menyen, mens selve oppgavene og innleveringsfristene finnes i fremdriftsplanen og i den blå boksen til høyre på startsiden.

Jeg har tatt øvingsopplegget tidligere — hva gjelder for meg?

Et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er nok for å få gå opp til eksamen. Dette kan sjekkes av personale med tilgang til FS (Felles Studentsystem), som f.eks. instituttkontoret. Merk at ingen i fagkollegiet har tilgang til FS.

Hvis du vil bruke et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, vil eksamen alltid telle 100%. Du har også mulighet til å følge årets øvingsopplegg på lik linje med de andre, og da blir karakteren satt ut fra 'Hvordan bestemmes karakteren?' over. Merk at du ikke taper noe på å forsøke deg på årets øvingsopplegg, da du alltid kan falle tilbake på den tidligere godkjenningen.

Hvilken lærebok brukes?

Adams og Essexs: Calculus, eighth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN ADAMS Custom 9781783650989) på akademika. Det spiller ingen rolle om dere kjøper spesialutgaven eller den originale utgaven (den eneste forskjellen er at spesialutgaven er delt i to bind).

Boken er relativt ny – er pensum endret fra tidligere år?

Pensum varierer noe fra år til år, uansett lærebok. Pensum er summen av avsnitt i læreboken, øvinger, og eventuelt annet materiale som gjøres tilgjengelig for alle. Det anbefales at man følger med i kurset dersom man ønsker å ta det igjen, og dersom man sikter mot en høyere karakter anbefales det òg å skaffe årets lærebok. Ellers kan en eldre lærebok være tilstrekkelig.

Jeg har vært syk — kan unntak gjøres?

Det obligatoriske opplegget i emnet er laget for å romme alle studenter som kan ta en eksamen (primært elektronisk levering, tidsfrister på to-fire uker), og det vil derfor i alminnelighet ikke gjøres unntak fra fristene eller grensene. I de fall dette vil vurderes, er det av særsdeles viktig at studenten i god tid tar kontakt med kursledelsen. For sene meldinger vil ikke bli vurdert. Merk at studenter med særskilte behov alltid har mulighet å kontakte Tilretteleggingstjenesten, men at et slikt vedtak i dette tilfelle altså sannsynligvis ikke vil ha innvirkning på øvingsopplegget.


Maple T.A.

Hvordan fungerer Maple T.A.?

Testene utføres her, med NTNU-brukernavn og -passord. Første gang man logger seg inn er man nødt til å registrere seg i faget TMA4105 Matematikk 2. På forsiden etter innlogging bør det stå "Enroll in a Class" på venstre side. Trykk på denne lenken, velg 'TMA4105 Matematikk 2', og registrer deg. For å lagre svar i systemet må du trykke på knappen "Quit & Save". Det anbefales at du trykker på "Submit Assignment" når du føler deg ferdig med testen, da dette gir deg en bekreftelse på hvor mange poeng du står med i systemet. Fortvil ikke hvis du glemmer dette, da dette gjøres manuelt av oss i etterkant også. View details' viser hvilke rett/feil du hadde. Du kan fortsette på testen selv etter å ha trykket "Submit Assignment", men du får nye tall i oppgaver du ikke fikk til. Deadline for Maple T.A.-testene er alltid søndag kl. 23:59 den andre uken etter at testen er lagt ut. For info om krav, se 'Hvilke momenter er obligatoriske?' ovenfor.

Hvordan sjekker man om testene er godkjent?

For å få godkjent på en Maple T.A. test må man ha 4/6 poeng. For å se hvor mange poeng man har oppnådd, gå inn i klassen "TMA4105 matematikk 2" og trykk "Gradebook"→"View Past Results". Her finner man testene. Har man 4/6 poeng er testen godkjent, samme hva man måtte finne på Maple T.A. forøvrig. Obs! Telleren "passed" man finner under oversikten over testene (Assignments) i "gradebook" representerer ikke hvor mange tester man har bestått.

Lagres riktige svar på Maple T.A. testene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Maple T.A. lagrer riktige svar. I tillegg kan man sjekke om man har gjort riktig underveis i testen. På venstre side i testen finner man funksjonen "How did I do?" som sier om svaret er riktig eller ikke (denne fungerer ikke riktig på alle spørsmål). Man kan altså forsikre seg om at svarene er korrekte før man trykker "Submit Assignment".


Hva er...?

Hva er 'mattelab', og kan jeg gå når jeg vil?

Mattelab er en åpen sal (se Timeplan), der studenter kan lese, regne og stille spørsmål om alle faglige deler av emnet. Student- og øvingsassistenter (stipendiater i matematikk) vil være tilstede. Mattelabben er åpen for alle i studieprogrammer, men til enhver tid er noen programmer prioritert, se den grafiske oversikten av timeplanen. Dersom det skulle oppstå problemer i mattelabben – ingen assistenter, dobbelbooking, eller andre praktiske problemer – vennligst send en epost til den relevante adressen under Kontakt. Mattelabben holdes til og med tirsdag 21. april.

Hva er 'øving' eller 'øvingsgjennomgang'?

En øvingsgjennomgang (merket 'øving' i timeplanen) er en mulighet å se noen av ukens anbefalte oppgaver, typisk 4/12, løses i storsal på en eksamensriktig måte. Dette gjøres av øvingslærere (stipendiater) med planlagte timer for de forskjellige studieprogrammene. I etterkant gjøres et videoopptak i studio av samme øvinger og personer, med et blikk til de spørsmål og kommentarer som har kommet inn i løpet av uken. Ingen løsningsforslag vil bli skrevet til disse øvingene.

Hva er 'anbefalte oppgaver', og hvor finner jeg løsningsforslag til dem?

De anbefalte oppgavene er oppgaver som utvalgt for å lette læring av fagstoffet. Så lenge disse ikke også gis som Maple T.A.-oppgaver eller som innleveringer, er de aldri obligatoriske. Løsningsforslag vil bli publisert i etterkant på fremdriftsplanen; obs. at dette gjelder 8/12 oppgaver, de øvrige gjennomgås i øvingslærers øvingsgjennomgang.

2015-04-24, Kristoffer Varholm