Fremdriftsplan TMA4105 Matematikk 2, vår 2015

De overordnede læremålene for kurset er angitt i emnebeskrivelsen

Merk at det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Ukenummer Forelesninger Maple T.A. Anbefalte oppgaver Innleveringer
Uke 2 Avsnitt 8.2 og kursinformasjon
Avsnitt 8.3–8.4
Øving 1
Løsningsforslag
Uke 3 Avsnitt 8.5–8.6 Øving 2
Løsningsforslag
Innlevering 1
Avsnitt 10.5–10.6 Deadline
Test 1
Uke 4 Avsnitt 11.1 og anvendelser Øving 3
Løsningsforslag
Avsnitt 11.3–11.5
(til Tangential and Normal Acceleration)
Deadline
Test 2
Uke 5 Avsnitt 12.1–12.2 Øving 4
Løsningsforslag
Frist 26.1
Avsnitt 12.3–12.4 Deadline
Test 3
Innlevering 2
Uke 6 Avsnitt 12.5 Øving 5
Løsningsforslag
Avsnitt 12.6–12.7 Deadline
Test 4
Uke 7 Avsnitt 12.8–12.9 Øving 6
Løsningsforslag
Avsnitt 15.1 Deadline
Test 5
Uke 8 Avsnitt 15.2 Øving 7
Løsningsforslag
Frist 16.2
Avsnitt 15.3–15.4 Deadline
Test 6
Uke 9 Avsnitt 14.1 Øving 8
Løsningsforslag
Avsnitt 14.2 og 16.3 Deadline
Test 7
Uke 10 Avsnitt 14.3–14.4 Øving 9
Løsningsforslag
Innlevering 3
Avsnitt 14.5–14.6 Deadline
Test 8
Uke 11 Anvendelser Øving 10
Løsningsforslag
Avsnitt 15.5 Deadline
Test 9
Uke 12 Avsnitt 15.6 Øving 11
Løsningsforslag
Frist 16.3
Avsnitt 16.4 (16.1) Deadline
Test 10
Uke 13 Avsnitt 16.1–16.2 Øving 12
Løsningsforslag
Innlevering 4
Avsnitt 16.5 og anvendelser Deadline
Test 11
Uke 15/161) Avsnitt 13.1 Øving 13
Løsningsforslag
Avsnitt 13.2–13.3 Deadline
Test 12
Uke 16/17 Opphenting/Repetisjon Frist 13.4
1)
På grunn av påsken blir forelesningene forskjøvet for noen av parallellene.
2015-04-20, trulsbak