Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2013v:gml_eks [2013-05-23]
mariusth
tma4105:2013v:gml_eks [2014-05-08]
hanche [Gamle eksamensoppgaver] Flyttet fra 2011v til eksamen
Linje 5: Linje 5:
  
 ^ Eksamen ​      ^ Oppgaver ​                                     ^ Løsningsforslag ​ ^ ^ Eksamen ​      ^ Oppgaver ​                                     ^ Løsningsforslag ​ ^
 +| Sommeren 2013 | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_13k.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_13k.pdf|Løsningsforslag}} |
 | Våren 2013    | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_13v.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_13v.pdf|Løsningforslag}} | | Våren 2013    | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_13v.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_13v.pdf|Løsningforslag}} |
 | Sommeren 2012 | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_12k.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_12k.pdf|Løsningforslag}}<​sup>​[4]</​sup>​ | | Sommeren 2012 | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_12k.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_12k.pdf|Løsningforslag}}<​sup>​[4]</​sup>​ |
 | Våren 2012    | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_12v_ny.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_12v.pdf|Løsningforslag}} | | Våren 2012    | {{:​tma4105:​eksamen:​tma4105_12v_ny.pdf|Oppgaver}} | {{:​tma4105:​eksamen:​lf_tma4105_12v.pdf|Løsningforslag}} |
-| Sommeren 2011 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_11k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_11k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2011 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_11k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_11k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2011    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_11v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_11v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2011    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_11v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_11v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2010 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_10k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_10k.pdf|Løsningsforslag}}<​sup>​[1]</​sup>​ | +| Sommeren 2010 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_10k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_10k.pdf|Løsningsforslag}}<​sup>​[1]</​sup>​ | 
-| Våren 2010    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_10v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_10v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2010    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_10v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_10v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2009 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_09k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_09k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2009 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_09k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_09k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2009    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_09v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_09v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2009    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_09v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_09v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2008 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_08k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_08k.pdf|Løsningsforslag}}<​sup>​[2]</​sup>​ | +| Sommeren 2008 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_08k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_08k.pdf|Løsningsforslag}}<​sup>​[2]</​sup>​ | 
-| Våren 2008    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_08v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_08v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2008    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_08v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_08v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2007 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_07k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_07k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2007 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_07k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_07k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2007    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_07v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_07v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2007    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_07v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_07v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2006 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_06k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_06k.pdf|Løsningsforslag}}<​sup>​[3]</​sup>​ | +| Sommeren 2006 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_06k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_06k.pdf|Løsningsforslag}}<​sup>​[3]</​sup>​ | 
-| Våren 2006    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_06v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_06v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2006    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_06v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_06v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2005 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_05k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_05k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2005 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_05k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_05k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2005    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_05v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_05v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2005    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_05v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_05v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2004 | {{:tma4105:2011v:​tma4105_04k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_04k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2004 | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_04k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_04k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2004    | {{:tma4105:2011v:​tma4105_04v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_tma4105_04v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2004    | {{:tma4105:eksamen:​tma4105_04v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_tma4105_04v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2003 | {{:tma4105:2011v:​sif5005_03k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_03k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2003 | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_03k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_03k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2003    | {{:tma4105:2011v:​sif5005_03v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_03v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2003    | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_03v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_03v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2002 | {{:tma4105:2011v:​sif5005_02k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_02k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2002 | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_02k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_02k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2002    | {{:tma4105:2011v:​sif5005_02v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_02v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2002    | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_02v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_02v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2001 | {{:tma4105:2011v:​sif5005_01k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_01k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2001 | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_01k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_01k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2001    | {{:tma4105:2011v:​sif5005_01v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_01v.pdf|Løsningsforslag}} | +| Våren 2001    | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_01v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_01v.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Sommeren 2000 | {{:tma4105:2011v:​sif5005_00k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_00k.pdf|Løsningsforslag}} | +| Sommeren 2000 | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_00k.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_00k.pdf|Løsningsforslag}} | 
-| Våren 2000    | {{:tma4105:2011v:​sif5005_00v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:2011v:​lf_sif5005_00v.pdf|Løsningsforslag}} |+| Våren 2000    | {{:tma4105:eksamen:​sif5005_00v.pdf|Oppgaver}} | {{:tma4105:eksamen:​lf_sif5005_00v.pdf|Løsningsforslag}} |
  
 <​sup>​[1]</​sup>​ I oppgave 5c er riktig svar \(2\pi\sqrt3\) og //ikke// \(3\pi\sqrt3\) slik det står i løsningsforslaget. ​ Regnefeilen kommer inn der løsningsforslaget sier at sirkelskiven med \(z = \sqrt3\) har radius \(\sqrt3\). ​ Denne sirkelskiven har radius \(2\), som dermed får konsekvenser for svaret.\\ <​sup>​[1]</​sup>​ I oppgave 5c er riktig svar \(2\pi\sqrt3\) og //ikke// \(3\pi\sqrt3\) slik det står i løsningsforslaget. ​ Regnefeilen kommer inn der løsningsforslaget sier at sirkelskiven med \(z = \sqrt3\) har radius \(\sqrt3\). ​ Denne sirkelskiven har radius \(2\), som dermed får konsekvenser for svaret.\\
Linje 37: Linje 38:
 <​sup>​[3]</​sup>​ På side 4, linje 4 ovenfra skal grensene for \(x\) være \(−1\) og \(1\), ikke \(0\) og \(2\). Feilen har ingen konsekvens for svaret.\\ <​sup>​[3]</​sup>​ På side 4, linje 4 ovenfra skal grensene for \(x\) være \(−1\) og \(1\), ikke \(0\) og \(2\). Feilen har ingen konsekvens for svaret.\\
 <​sup>​[4]</​sup>​ Det siste integralet som opptrer i løsningsforslaget for oppgave 4 har verdi \(1/2\), ikke \(1\) som der skrives. Overgangen til det siste integralet er dog også feil med en faktor \(2\), så endelig svar er korrekt! <​sup>​[4]</​sup>​ Det siste integralet som opptrer i løsningsforslaget for oppgave 4 har verdi \(1/2\), ikke \(1\) som der skrives. Overgangen til det siste integralet er dog også feil med en faktor \(2\), så endelig svar er korrekt!
 +
2014-05-08, Harald Hanche-Olsen